Kampta koşan bir çocuk

TÜRKİYE'DE MÜLTECİ KRİZİNE AVRUPA BİRLİĞİ YANITI

Neye ihtiyaç var?

Türkiye’nin coğrafi konumu, onu birçok mülteci ve göçmen için bir ilk giriş ve geçiş ülkesi haline getirmektedir. Benzeri görülmemiş bir göçmen akını sonucunda, ülke şu anda kayıt altına alınmış 2.8 milyondan fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmakta ve onlara insani yardım ve destek sağlamada takdir edilecek bir çaba göstermektedir. Diğer kayıtlı mülteciler, çoğunlukla Irak, Afganistan ve Somali’den gelmektedir. Toplam 3 milyon kayıtlı mülteciyle, Türkiye mülteci krizinde en çok sorumluluk alan ülke olmuştur. Bu, ev sahipliği yapan toplulukları ve ulusal bütçe kaynaklarını önemli ölçüde etkilemiştir.

Bizim katkımız ne?

Avrupa Birliği, bu zorlu durum karşısında Türkiye’ye yardım etmek konusunda kararlıdır. AB bütçesi ve Üye Ülkelerden, genel toplamı 9 milyar avro olan bir katkıyla Avrupa Birliği, savaşın 2011 yılında başlamasından beri Suriye krizine yapılan uluslararası müdahalede, insani yardımlar ve kalkınma desteği konusunda en büyük bağışçı olmuştur.

Avrupa Komisyonu, başta kamp dışında yaşayıp acil yardıma ihtiyacı olanlar ile acil sağlık yardımına ve eğitime gereksinim duyanlar olmak üzere, mağdur durumda olan mültecilere destek sağlamaktadır. Avrupa Komisyonu'nun Suriye krizinde sağladığı destek, gerek acil insani yardımlar, gerekse insani olmayan yardımlar dahil olmak üzere 3.4 milyar avroya ulaşmıştır.

Yaptığı üstün yardımlarda Türkiye'ye mali açıdan destek olabilmek için bir mekanizmanın gerekliliğinin anlaşılması sonucu, Mart 2016 tarihinde Türkiye Mülteci Aracı yürürlüğe girmiştir. Türkiye Mülteci Aracı, AB Üye Ülkelerinin, ülkedeki mültecilere önemli düzeyde ek destek verilmesi yönünde yaptığı çağrıya bir cevap niteliğindedir. Araç, hem mültecilerin, hem de ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Araç, altı öncelikli alanda faaliyet göstermektedir: insani yardım, göç yönetimi, eğitim, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek.

Araç üzerinden desteklenen faaliyetlerin uygulanması, insani yardım alanında ECHO (Avrupa Koimsyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma birimi) tarafından; insani olmayan yardımlar ise IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı), IcSP (İstikrar ve Barışa katkı Aracı) ve EUTF (AB, Suriyeli Mülteciler için Güven Fonu) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi için sayfa kenarındaki bağlantıları kullanınız.