AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger bugün Yunanistan’da Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı tarafından düzenlenen "AB'ye üyelik perspektifleri - hala mümkün mü? Batı Balkanlar ve Türkiye bugün ne durumda?" başlıklı konferansa katılıyor.

Ambassador Christian Berger today is attending a conference held in Greece by the Friedrich-Ebert-Stiftung Foundation

Mon, 11/18/2019 - 17:48

18/11/2019

The Head of the EU Delegation to Turkey Ambassador Christian Berger today is attending the "EU accession perspectives – still alive? Where do the Western Balkans and Turkey stand today?" conference held in Greece by the Friedrich-Ebert-Stiftung Foundation.

Important discussion at ELIAMEP and Friedrich Ebert Foundation in Athens on EU-Turkey relations. Thanks for inviting the EU Delegation in Ankara.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger bugün Yunanistan’da Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı tarafından düzenlenen "AB'ye üyelik perspektifleri - hala mümkün mü? Batı Balkanlar ve Türkiye bugün ne durumda?" başlıklı konferansa katılıyor.