Göçmen Krizinin Yönetilmesi: Yeni Bir Ortaklık Çerçevesi

Dışarıdan gelen göç baskısı hem AB hem de ortaklık kurduğu ülkeler için artık "yeni normal" haline geldi. Bu durum hem daha eşgüdümlü, sistematik ve iyi yapılandırılmış, hem de AB’nin ve ortaklarımızın menfaatleriyle uyumlu bir yaklaşım gerektiriyor. Göç Ortaklıkları bu yaklaşımın merkezinde olacak. AB, yasadışı göç akışının durdurulmasında somut sonuçlar üretecek teşvikler yoluyla yasadışı göçün ana nedenlerini gidermek ve göç kaynağı üçüncü ülkelerin gelişmesine yardımcı olmak üzere kilit üçüncü kaynak ülkeler ve geçiş ülkeleri ile ortaklıklar kurmayı hedefliyor. Bu da, AB’nin elindeki tüm tedbir ve araçların kullanılmasını gerektiriyor. Üye Ülkelerin diplomatik, teknik ve finansal katkıları sonuç alma yolunda belirleyici olacaktır.