fbpx Avrupa Birliği ve Türkiye AB İlişkileri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar | EU Delegation to Turkey

Avrupa Birliği ve Türkiye AB İlişkileri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

SUNUŞ

Yaklaşık dokuz yıl önce, ülkemizin AB ile katılım müzakerelerine başlamasına ilişkin kararın alınmasına çok kısa bir süre kala yayımlanan “Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerinde Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli çalışmayı, AB Komisyonu’nun mali desteği ile Türkiye genelinde 24 ilde gerçekleştirdiğimiz “Katılım Öncesi Süreçte Türkiye-AB Seminerleri” adlı inte-raktif projemiz sırasında karşılaştı?ımız sorulardan yola çıkarak hazırlamıştık. Bugün ise Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli dönüm noktalarından biri olan katılım müzakereleri, halen devam ediyor. Müzakere sürecinin gere?i olarak ekonomik, siyasi ve sosyal hayatı ilgilendiren pek çok alanda yapılan reformlar toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Dolayısıyla AB ve Türkiye-AB ilişkileri, gündemde ve vatandaşlarımızın haya-tında çok daha fazla yer işgal ediyor.

Elinizdeki çalışmanın ilk baskısından bu yana geçen dokuz yıl içerisinde, Türkiye-AB ilişkilerinde 13 başlıkta müzakereler açıldı, AB ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili çok sayıda yayın, toplantı, bilgilendirme çalışması yapıldı, pek çok kurumda kendi konusuyla ilgili AB müktesebatını yakından takip eden uzmanlar yetişti. Ancak ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemeye rağmen, eskiden beri dile getirilen kaygılar ve ön yargılar halen varlığını sürdürüyor. Bu gerçekten yola çıkarak, iktisadi Kalkınma Vakfı olarak “Avrupa Birlişi ve Türkiye-AB ilişkileri Hakk?nda Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli çalışmamızı, içeriğini güncelleyerek ve gündemdeki tartışma konularını ekle-yerek yeniden bilginize sunuyoruz.