fbpx EU Financial Cooperation with Turkey | EU Delegation to Turkey

EU Financial Cooperation with Turkey

2011'de, AB finansmanından yaklaşık 782 milyon Euro Türkiye için devreye sokuluyor ve bu rakam 2013'te 935 milyon Euro'ya çıkarılacak. Bu broşür AB'nin neden finansman konusunda aktif olarak rol oynadığını açıklamakta, katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) da dahil olmak üzere fonları kanalize etmek için AB tarafından kullanılan başlıca araçları anlatmakta ve temel veri ve rakamların bir özetini sunmaktadır. Ancak, broşür sadece mekanizmalarla, araçlarla ve kurumlarla da sınırlı değildir. Broşürün en önemli amaçlarından biri, AB finansmanının Türk proje yönetimiyle birleşmesi sonucunda elde edilen somut faydaların yararlanıcılar tarafından bizzat aktarılmasıdır. Bu broşür, bireylerin "başarı öykülerini" kendi ağızlarından anlatmakta, katılım sürecinin Türkiye'deki olumlu etkilerini gözler önüne sermekte.