fbpx Seçim Gününün Ötesinde | EU Delegation to Turkey

Seçim Gününün Ötesinde

Demokrasi, seçim gününün çok ötesinde, günlük yaşam tarzının parçasıdır. Tüm seçmenler ve partiler için eşit şartlar, konuşma özgürlüğü, çeşitli ve bağımsız medya, aktif bir sivil toplum yaratılması ve her kökenden yurttaşın ülkenin kamu hayatına gündelik katılımı demektir.

Demokrasi, biz Avrupalıların çok iyi kavrayıp özümsediği bir olgudur. Tarihimizdeki örneklerden esinlenerek her gün dış politikamızda uygulamaya koyarız. Bir devleti veya toplumu “dirençli” yapan olgunun, sadece demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları olduğuna inanırız: Kurumlar güvenilir ve hesap verebilir olduğunda dış şoklara karşı güçlü ve dayanıklı olurlar. Esneklik, dış politikamızın temel öğesidir ve hem Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası Küresel Stratejisinin (ABKS), hem de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG'ler) temel konsepti haline gelmiştir. Bu bir Avrupa yöntemidir ve dış politikada, demokraside ve işbirliğine daha açık küresel bir düzende daha barışçıl bir bölge olma yolunda uygulanır. Ve bu Avrupalı yöntemi, demokrasi için “seçim gününün ötesinde,” ve kalıcı nitelikteki taahhüdümüzü kapsar.