fbpx 2015 - AB İnsan Hakları Film Günleri | AB Türkiye

2015 - AB İnsan Hakları Film Günleri

2015, Türkiye ve Avrupa Birliği için İnsan Haklarının korunması bakımından zorlu bir yıl oldu. Paris’te gazetecilere ve karikatüristlere yapılan utanç verici saldırıyla başlayıp aynı şehirdeki sivillere yapılan bir saldırıyla devam eden şiddet eğilimi, vicdanlarımızda iz bıraktı. Ortak komşu bölgemiz Suriye’deki savaştan kaçan mülteciler Türkiye’ye ve AB’ne akın edip, yardım imkanlarını sonuna kadar zorladılar. Ancak denir ki, her zorlu sınav aynı zamanda bir fırsattır. Avrupa Birliği ve Türkiye, topraklarındaki milyonlarca mültecinin ihtiyaçlarının karşılanması için işbirliği yapma konusunda anlaştılar. Suriye Mülteci krizinin en büyük bağışçısı olarak AB, Suriye’den en çok mülteci alan ve bu görülmemiş insanlık krizinin etki ve sonuçlarına katlanan Türkiye’yi desteklemeye devam edecektir.

Bu yıl seçtiğimiz birçok filmin de anlattığı gibi, şiddete ve köktenciliğe karşı koymanın yolu uyum, temel insan haklarının sağlanması ve korunmasından geçmektedir.

Bu konuları birlikte ele almak ve Avrupa Birliğinin temelini oluşturan değerlerin tümüne dikkat çekmek için, beşinci kez İnsan Hakları Günü (10 Aralık) çerçevesinde düzenlenen Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günlerini sunuyoruz.

İstanbul’da 9 -18 Aralık,  Ankara’da 7-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festival,  Avrupa Birliği Delegasyonu öncülüğünde ve AB Üye Ülkelerinin 
Elçilikleri ve Kültürel Merkezlerinin katkılarıyla her yıl gerçekleştirilmektedir. İki haftalık festival süresince, AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye’den gelen onlarca film gösterilecek ve gösterimler halka açık ve ücretsiz olacaktır.

Festival, kişisel haklar, insan onuru ve dünyanın farklı köşelerinden insanların tecrübelerini ele alan filmleri beyaz perdeye getirerek, hepimizi düşünmeye zorlamayı ve bir ilham kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Vatandaşlık statümüz, cinsiyetimiz, yaşımız, cinsel tercihimiz veya etnik kökenimiz ne olursa olsun, bu konular hepimizi ilgilendirmektedir.

Etkinliğin amacı, AB ve Türkiye’den gelen seçilmiş filmleri paylaşmak, kimlik, hoşgörü, saygı, insanlık onuru ve kültürlerarası diyalog gibi insan hakları konuları hakkında farkındalık yaratmak ve önyargılara karşı çıkmaktır. Bu çerçevede, filmlerin çoğunun bitiminde; yönetmenlerin, STK’ların ve akademisyenlerin de katılımıyla, filmlerdeki insan hakları konularının tartışılıp ele alındığı paneller düzenlenecektir.

Filmlerin tümü, Türkiye’de insan hakları ve Avrupa Birliği açısından özellikle önem arz eden üç kategoride sınıflandırılmaktadır: Savaş ve Adalet (katalogda mavi olarak işaretli), Tam Eşit Olmayanlar (*yeşil* olarak işaretli) ve Yaşanmaya Değer bir Dünya (*sarı* ile işaretli)

İyi seyirler!