A-NEST, Akademik AB Çalışmaları Türkiye Ağı

AB Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen bir platform olan A-NEST Akademik Avrupa Birliği Türkiye Ağı, AB çalışmalarında yer alan akademisyenlerin, alanlarındaki akademik çalışmalar ve AB-Türkiye ilişkilerindeki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecekleri, haber, duyuru ve yayınları paylaşabilecekleri bir ağdır.

A-NEST'in sekretarya görevi Türkiye'deki üniversiteler tarafından yıllık periyodlarla dönüşümlü olarak üstlenilmektedir.  Şubat 2015 - 2016 dönemindeki ilk sekretarya görevi, Ankara Üniversitesi ATAUM Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yerine getirilmiştir.  İkinci dönem sekretarya görevini Şubat 2016 - 2017 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi üstlenmiştir.  Üçüncü dönem sekretarya görevini Nisan 2017 - 2019 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi üstlenmiştir.  Mevcut sekretarya görevi Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen academicnetworkeu@gmail.com ile temasa geçiniz.


A-NEST Konferansı

Avrupa Birliği üzerine uzmanlaşmış akademisyenler, ‘’Türkiye, AB ve Ötesine Dair Disiplinlerarası Perspektifler’’ başlığı altında görüşlerini paylaşmak için, 18-19 Nisan 2020’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşecek A-Nest Konferansında buluşacaklar.

Katılım için;

Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2019

Son kayıt tarihi: 31 Ocak 2020

Makale son teslim tarihi: 27 Mart 2020