Doç. Dr. İmre S. ERSOY

Üniversite
"Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü " Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa İktisadı ve İşletme ABD 
Şehir
İstanbul
Uzmanlık Alanı
Uluslararası Finans, Ekonomik ve Parasal Birlik, AB’de Bankacılık ve Finansal Piyasalar
Email
iersoy@marmara.edu.tr