Doç. Dr. İmre S. ERSOY

Üniversite
Üniversite Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa İktisadi ve İşletme ABD
Şehir
İstanbul
Uzmanlık Alanı
Uluslararası Finans, Ekonomik ve Parasal Birlik, AB’de Bankacılık ve Finansal Piyasalar
Email
iersoy@marmara.edu.tr