fbpx AB Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger'in TAIEX Çocuk Haklarının Geliştirilmesi: Etkili Politikalar Geliştirme Çalıştayındaki Açılış Konuşması | AB Türkiye
berger

AB Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger'in TAIEX Çocuk Haklarının Geliştirilmesi: Etkili Politikalar Geliştirme Çalıştayındaki Açılış Konuşması

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger

tarafından yapılan açılış konuşması

Ankara, 23 Kasım 2017

 

Ekselansları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı,

Ekselansları Adalet Bakanı,

Bakanlıkların, Jandarmanın, Üniversitelerin, Baroların, Kamu Denetçiliği Kurumunun ve UNICEF’in saygıdeğer temsilcileri,  

Sevgili sivil toplum temsilcileri,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

 

Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme konulu bu TAIEX Çalıştayında sizlerle birlikte olmak, benim için bir onur ve büyük bir zevk. Bu konu, hem Türkiye hem de AB için ortak bir hedeftir.

Hem Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı hem de Avrupa Birliği için yaşamsal önem arz eden bir konuda --yani, toplumun en hassas konumdaki üyeleri olan çocukların haklarını ve yüksek menfaatlerini tam anlamıyla koruyan ve onların gelişim potansiyellerine zarar vermeyen bir adalet sistemine erişimlerinin bulunması konusunda-- düzenlenmekte olan bu etkinlik, aramızda var olan yakın işbirliğini vurgulamaktadır.

“Dünya Çocuk Günü” ile aynı haftada düzenlenen bu etkinlikte bulunmanız ve gösterdiğiniz ilgi, Türkiye’deki adalet sisteminin olabildiğince çocuk dostu bir hale getirilmesi yönünde sarf edilen ortak çabalara katkıda bulunma doğrultusunda taşıdığınız kararlılığın da açık ve net bir göstergesidir.

Birçok AB ülkesi ve dünyanın pek çok bölgesinde çocuk adaleti alanında yapılan reformlardan elde edilen deneyimler, çocukların gözaltına alınmasına yol açan koşulsuz hapis cezalarının yeniden suç işleme oranlarını sıklıkla çok fazla yükselttiğini; dolayısıyla da ortaya yüksek insani, sosyal ve ekonomik maliyetler çıkarttığını göstermektedir.      

Çocuk haklarının geliştirilmesi, Türkiye için temel bir önceliktir; bu öncelik, ulusal çocuk hakları stratejisi ve eylem planının uygulanmasında iyileştirilmelerin sağlanması doğrultusunda hükümetin sarf ettiği çabalarla da ortaya konulmaktadır. 

Birçok yetki alanında da olduğu üzere çocukların tutuklanması ve hüküm giymesinin önlenmesi; aynı zamanda gözaltındaki çocukların refahı, öncelikli konulardandır. Uluslararası standartlara uyum [her ülkeden] beklenmekte olup bu yalnızca Türkiye ile ilgili bir durum değildir. Bu TAIEX projesi, gözaltı yerine başka alternatiflerin geliştirilmesi gibi, adalet sisteminin çocuk dostu özelliklerini arttıracak önemli katkılar sunmaktadır. Neticede kanunla anlaşmazlığa düşmüş gençler başarılı bir yaşam inşa edebilmek için bir fırsata daha kavuşmuş olacaktır.  Bu da tüm topluma faydalar sağlayacaktır.

Çocuk dostu adalet sitemlerinin desteklenmesi ve her türlü taciz, ihmal, şiddet, cinsel şiddet ve istismara karşı tedbirlerin alınması gibi konuların içinde yer aldığı çocuk hakları, hem Birlik içinde hem de dünya genelinde yürüttüğü mali işbirliği faaliyetlerinde AB gündeminin en üst sıralarında yer alan konulardır.

Sayın katılımcılar, sayın konuklar,

Çocuk hakları konusu, uluslararası ortaklarımızla diyaloglarımızda sistematik olarak yer alan bir konudur. Ortağımız olan ülkelere her zaman, ilgili uluslararası sözleşmeleri onamaları; [bu sözleşmelere dair koyulmuş] çekincelerini kaldırmaları; ulusal mevzuat kabul etmeleri veya gereken değişiklikleri yapmaları; teknik yardımın faydalı olabileceği alanları tespit etmeleri ve çocuk haklarının korunmasında iyi uygulamaları desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Kapsayıcı çocuk adalet sistemlerinin uygulanması, Çocuk Hakları Sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerden biridir.

Bu konuda deneyim paylaştığımız, eğitim programları düzenlediğimiz, uzman tavsiyeleri paylaştığımız ve çalışma ziyaretleri düzenlediğimiz pek çok proje kapsamında işbirliği yaptığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi kararlı, güçlü ortaklarımız var Türkiye’de. 

AB ve Türkiye çocuk adaleti ve çocuk haklarıyla ilgili diğer önemli konularda yakın işbirliği yapmaya devam edecektir. Halihazırda hazırlık aşamasında olan, programlanmış bir dizi projemiz de söz konusudur.

Üzerinde durmak isteğim bir diğer husus da bu ülkeye sığınmış çok yüksek sayıdaki Suriyeli çocuğun eğitim hakkını korumada Türkiye’nin sergilemiş olduğu örnek tutumla ilgili. Bu mühim görevde Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve UNICEF’i destekliyoruz. Kayıp bir neslin oluşmasını engellenmek ve çocuklara daha iyi bir gelecek imkânı sunabilmek hepimiz için çok büyük bir önem taşımaktadır.

Bugün ve yarın hem kaydedilen başarıları; hem de çocuk adalet sisteminde giderilmeyi bekleyen eksikliklerle AB uygulamalarını ele alma fırsatınız olacak.

Hepinize verimli ve ilginç bir çalışma ortamı dilerim. Bu diyalogun genel anlamıyla çocuk haklarına ve atılacak adımların en iyi uluslararası standartlar ve uygulamalarla uyumlu bir şekilde atılmasına katkıda bulunmasını ümit ederim.