AB Delegasyonu ile Tanışın

AB Delegasyonu ile Tanışın

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun internet sitesine hoş geldiniz. 

Aralık 1999 tarihinde, Türkiye'nin AB üyeliğine aday ülke olarak resmen ilân edilmesinden bu yana, AB ile Türkiye ilişkileri hızla gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Bu yakın ilişkilerden doğan ihtiyaçların karşılanması görevini yerine getirebilmek amacıyla, Başkent Ankara'da bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nda bugün 120'nin üzerinde Türk ve AB vatandaşı uzman görev yapmaktadır. 

İnternet sitemizde, genel olarak AB'ye ilişkin çeşitli gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine dair bilgileri sunmayı amaçlıyoruz. Sizlere Avrupa Birliği politikaları ve çeşitli alanlara yayılan çalışmalara dair doğru ve güncel bilgi aktarmak hedeflediğinden, site içeriği genel olarak Türkçe olarak hazırlanmıştır ve küçük bir bölüm İngilizce olarak yayınlanmaktadır. 

İnternet sitemizle ilgili görüş ve önerilerinizi delegation-turkey@eeas.europa.eu e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Delegasyonun Görevi

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği Delegasyonu’nun dört temel görevi vardır; 

  • Dış ilişkiler alanında; Türkiye’nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlamak ve Avrupa Birliği’ni diplomatik düzeyde temsil etmek.  
  • Türkiye AB Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak; Türkiye’deki ekonomik, mali ve ticari gelişmelerin yanı sıra Gümrük Birliği hükümlerinin uygulanmasını izlemek.  
  • AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde; siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin açılmasına yardımcı olmak. Bu bağlamda Delegasyon, Komisyon’un her yıl yayınladığı İlerleme Raporu dolayısıyla gelişmeleri günlük olarak Merkez’e rapor eder.
  • Katılım Öncesi Yardım Programlarına ilişkin olarak; Delegasyon, merkezi olmayan iş birliği prosedürlerinin uygulanmasından sorumlu Türk kurumlarına destek verir ve yaklaşık 2,0 milyar € tutarındaki 250 projenin etkin şekilde uygulanmasını takip eder.    

Diplomatik misyon olarak Avrupa Birliği Delegasyonu, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir ve büyükelçi unvanıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na akredite olan bir Delegasyon Başkanı tarafından yönetilir. Delegasyonda yaklaşık 130 çalışan bulunmaktadır.  

Delegasyon, AB’ye üye ülkelerin Türkiye’ye akredite büyükelçilikleri ile yakın temas ve koordinasyon halindedir.

Delegasyon aynı zamanda kamu kurumları, siyasi partiler, iş çevreleri, akademik dünya, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kültür alanında faaliyet gösteren aktörlerle de çok çeşitli şekillerde irtibat halindedir. Bunların yanı sıra Delegasyon, Avrupa Birliği’nin görünürlüğünü arttırmayı, Birliğin değerleri ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgileri yaygınlaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir bilgilendirme ve iletişim programını da uygulamaktadır. 

Tarihçemiz

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 1974 yılında, Ankara'da Basın ve Enformasyon Bürosu olarak açıldı.

1987'de ise, Brüksel'de 4 Şubat 1987 tarihinde imzalanan, 4 Haziran 1987 tarihli, 19477 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Avrupa Toplulukları Komisyonu'nun Türkiye Delegasyonu'nun kurulması, Dokunulmazlık ve İmtiyazları Hakkında Anlaşma' uyarınca tam diplomatik statü tanınmış 'Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'ne dönüştürüldü. 

Haziran 2004'te alınan bir karar ile Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin adı, 'Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu' olarak değişmiştir. Kasım 2009 tarihinde alınan bir kararla da delegasyonun adı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak değiştirildi.

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Adres: Uğur Mumcu Cad. No:88, Gaziosmanpaşa Ankara - Türkiye 
Telefon:(312) 459 87 00 
Faks: (312) 446 67 37 
E-posta:delegation-turkey@eeas.europa.eu