fbpx AB Delegasyonu ile Tanışın | AB Türkiye
AB Delegasyonu ile Tanışın

AB Delegasyonu ile Tanışın

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun internet sitesine hoş geldiniz. 
 

Aralık 1999’da, Türkiye'nin AB Konseyi tarafından Birliğe katılım için aday ülke olarak ilân edilmesinden bu yana Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkiler sürekli gelişmektedir. Bünyesinde görev yapan 180 Türk ve Avrupalı uzmanıyla birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, bu yoğun ve çok boyutlu bağlardan doğan ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda çalışmaktadır. 

İnternet sitemizde sizlere Avrupa Birliği’nin yanı sıra Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine dair bilgiler vermeyi amaçlıyoruz. Temel amacımız Türk kamuoyuna erişilebilir, doğru ve güncel bilgilerin verilmesi olduğu için web sitemizin büyük bir kısmı Türkçedir.

İnternet sitemizle ilgili görüş ve önerilerinizi delegation-turkey@eeas.europa.eu e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 

Delegasyonun Görevi

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği Delegasyonu’nun dört temel görevi vardır: 

Dış ilişkiler alanında Türkiye’nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlamak ve Avrupa Birliği’ni diplomatik düzeyde temsil etmek.  

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak Türkiye’deki ekonomik, mali ve ticari gelişmelerin yanı sıra Gümrük Birliği hükümlerinin uygulanmasını izlemek.  

AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmak. Bu bağlamda Delegasyon, Komisyon’un Ülke Raporu nedeniyle gelişmeleri günlük olarak Merkezine rapor eder.

Diplomatik temsilcilik olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir ve Türkiye Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi sıfatıyla atanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı tarafından yönetilir.

Delegasyon, AB’ye üye ülkelerin Türkiye nezdindeki büyükelçilikleri ile yakın temas ve koordinasyon halindedir.

Delegasyon aynı zamanda kamu kurumları, siyasi partiler, iş çevreleri, akademik dünya, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kültür alanında faaliyet gösteren aktörlerle de çok çeşitli temaslarda bulunur. Bunların yanı sıra Delegasyon, Avrupa Birliği’nin görünürlüğünü arttırmayı, Birliğin değerleri ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi yaymayı amaçlayan kapsamlı bir bilgilendirme ve iletişim programını da uygulamaktadır. 

 

 

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Adres: Uğur Mumcu Cad. No:88, Gaziosmanpaşa Ankara - Türkiye 
Telefon:(312) 459 87 00 
Faks: (312) 446 67 37 
E-posta:delegation-turkey@eeas.europa.eu