AB Desteği Yaşamları Değiştiriyor: Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar

IPA kapsamında sunulan Avrupa Birliği desteği bu alanda istihdam, eğitim ve sosyal politikalar olmak üzere üç temel başlığı içermektedir. 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanan IPA I programı süresince, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı aracılığıyla çok sayıda kişinin yaşamını değiştiren 473 milyon avro tutarında AB yardımı yapılmıştır.

Bu kapsamda uygulanan projeler yoluyla özellikle kadınlara ve gençlere yönelik istihdam imkanları artırıldı. Danışmanlık hizmetleri ve uygun koşullu krediler sayesinde binlerce kadın işletmelerini büyüttü. Binlerce çalışan anne, işlerine geri dönmeleri yönünde mali teşvikler alırken, aynı zamanda bebekleri için de sosyal güvenlik sistemine kayıtlı bakıcı işe aldı. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medya ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar, kayıt dışı istihdam oranlarının düşmesine katkı sağladı.

Uygulanan projeler, işle ilgili becerileri geliştirerek Türk çalışanların ve işletmelerin hızla küreselleşen iş gücü piyasasına uyum sağlama kabiliyetini artırdı. Yaşam boyu öğrenme ve mesleki eğitim ve öğretim projeleri, iş gücünün niteliğini artırdı ve iş gücü piyasasındaki beceri uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı oldu. Tamamlayıcı eğitim, burslar ve koşullu nakit transferleri, üniversite öğrencileri dahil olmak üzere birçok dezavantajlı kız ve erkeğin eğitimlerine devam etmesine olanak tanıdı. Sosyal içerme projeleri yoluyla da, eğitim ve istihdam koşullarını iyileştirmek ve uğradıkları ayrımcılığı ortadan kaldırmak amacıyla Romanlar, engelliler ve eski hükümlüler gibi çok çeşitli gruplara hizmetler sunuldu.

IPA I'in devamı niteliğinde olan IPA II programı aracılığıyla, bu alanda Türkiye'ye sağlanan AB yardımı, "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalara ilişkin Sektörel Operasyonel Programı" ile devam etmektedir. Bu program, "kapsayıcı bir toplum" amacıyla kişi ve kurumlara yatırım yapmaktadır. Bu da, istihdam ve iş gücü piyasasının eksiklikleri giderilerek; sosyal koruma ve sosyal katılım politikalarının etkinliği artırılarak; insana yakışır işler desteklenerek; sosyal diyalog geliştirilerek ve eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesi ve erişilebilirliği artırılarak sağlanabilir.