fbpx AB Nasıl Çalışır? | AB Türkiye

AB Nasıl Çalışır?

AB, barış ve refah için birlikte çalışmaya kararlı demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan bir ailedir. 

Üye Ülkeler, ortak menfaat içeren kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınabilmesi için egemenliklerinin bir kısmını devrettikleri ortak kurumlar kurmuşlardır. Böylece, modern dünyanın pek çok problemi ile ulusal yerine bölgesel düzeyde daha iyi mücadele edilir. AB politikaları, üç temel kurum tarafından alınan kararlar sonucu belirlenir:

  • Avrupa Birliği Konseyi (üye devletleri temsil eder);
  • Avrupa Birliği Parlamentosu (vatandaşları temsil eder); ve
  • Avrupa Komisyonu (ortak Avrupa menfaatini gözeten, siyasi olarak bağımsız organ).

 

Bu kurumsal üçgen, AB’nin her yerinde uygulanan yasa ve politikaları oluşturur. Prensipte yeni yasaları öneren Komisyon’dur, bunları kanunlaştıran Parlamento ve Konsey’dir. Avrupa Adalet Divanı ‘Avrupa Hukuku’nu gözetir ve Avrupa Birliği Sayıştayı, Birliğin faaliyetlerinin finansmanını kontrol eder. Bu temel kurumların yanı sıra önemli görevleri olan şu kurumlar vardır:

  • Ekonomik ve Sosyal Komite, sivil toplumu, işçileri ve işverenleri temsil eder;
  • Bölgeler Komitesi, bölgesel ve yerel yönetimleri temsil eder;
  • Avrupa Merkez Bankası, Birliğin para politikalarından sorumludur;
  • Avrupa Ombudsmanı, AB kurumları ve organları hakkında kötü yönetimle ilgili şikayetleri soruşturur.