fbpx AB-Türkiye Bildirisi | AB Türkiye
EU and TR fitting puzzle pieces

AB-Türkiye Bildirisi

Ortak Eylem Planı'nı takip eden AB-Türkiye Bildirisi üzerinde AB Konseyi ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde mutabakata varıldı. Bu bildirinin amacı sığınmacıların denizlerde hayatını kaybetmesini önlemek, insan kaçakçılarının faaliyetlerini engellemek ve korumaya ihtiyacı olan kimselere AB'ye göç konusunda güvenli yasal alternatifler sunmaktır. Türkiye'deki 3 milyondan fazla mülteciye ve kendilerine ev sahipliği yapan topluluklara destek olması amacıyla Türkiye'deki Mülteciler için Yardım Programı oluşturuldu. Bu yardım programının hedefi ise Türkiye'deki mülteciler ile birlikte kendilerine ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanmasını sağlamaktır.