fbpx AB, Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesine Destek Vermektedir | AB Türkiye
anti corruption afis

AB, Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesine Destek Vermektedir

İyi yönetişim ve şeffaflık söz konusu olduğunda, AB’nin Türkiye’deki önceliklerden biri, yolsuzluğun önlenmesi hususunda gelişme sağlanmasıdır. Bu önemli çalışmada AB’ye ortaklık eden kurum, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'dur. 

Türkiye, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nu 2004 yılında kurmuş olup, bir sonraki yıl içerisinde Kamu Görevlilerine Yönelik Etik Kanununu kabul etmiştir. Kurul, söz konusu Kanunun uygulanışını izlemekle yükümlüdür. Bakanlıklar içinde kurulu olan etik komisyonları, kurumsal eylemleri ve uygulamaları etik bir bakış açısıyla değerlendirir ve önerilerde bulunur. “Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi” projesiyle AB, Etik Kanununun kamu sektöründe uygulamasının güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedeflemiştir. Bu proje kapsamında Etik Kurulu ve etik komisyonlarının üyelerine eğitimler verilmiş ve bu alandaki uzman havuzu genişletilmiştir. AB tarafından finanse edilen 1.2 milyon Avro’luk proje, Avrupa Konseyi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin en önemli çıktılarından biri, devlet üniversiteleri ve meslek birlikleri için etik kuralları taslağının hazırlanmasıdır. Halihazırda geçerli olan Kanun, seçim ile gelen görevlileri, yargı mensuplarını, askeriyeyi ve kamu görevlilerinden oluşan akademisyenleri kapsamamaktadır. Kanun, bu hedef grupları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bakanlıklarda, okullarda, üniversitelerde ve halk arasında, sivil toplum kuruluşlarının ve basının da desteğiyle yürütülen yoğun farkındalık kampanyaları olmadan bu tür bir sonuç alınması mümkün olmazdı. Bu konuda elde edilen bir başka önemli başarı ise, alandaki kilit paydaşlar olarak 11 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunu kapsayan bir etik platformu kurulmasıdır.