Prof. Dr. Selma ACAR

STÖ
Çalışma Yeri
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği/Gündem Çocuk
Uzmanlık Alanı
Cinsiyet Eşitliği