CSD fındık projesi Ordu'da.

AB ve Türk sivil toplumları arasındaki diyaloğun geliştirilmesi

Arka plan

Sivil toplumun gelişmesi, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin önemli noktalarından ve Türkiye aday ülke olduğundan beri gözle görülür ilerleme kaydettiği alanlardan biridir.   AB bu ilerlemeye, 2001’de başlatılan Sivil Toplum Geliştirme Programına finansman sağlayarak katkıda bulunmuştur. Sivil toplum diyaloğu, hem AB ülkelerinde hem de aday ülkelerde AB’nin gelecekteki genişlemesi üzerine kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olmakta ve çeşitli alanlarda AB ve Türkiye arasındaki karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu proje, ikili görüşmelerle ve deneyimlerin karşılıklı paylaşılmasıyla Türk ve AB sivil toplumları arasında iki önemli alanda (kültür sanat ve tarım ile balıkçılık) işbirliği için çerçeve oluşturmuştur.

Projenin kültür sanat unsurunda Türk STÖ’ler, akademi, yerel yönetimler ve odalar, AB aday devletlerdeki ortaklarıyla festivallerden arkeolojik çalışmalara uzanan bir yelpazede etkinlikler düzenleme konusunda beraber çalışmışlardır.  Bu işbirliğinin amacı; becerileri artırmak, geleneksel zanaatları teşvik etmek ve sanatsal çalışmaların dolaşımını sağlamaktı. Kuruluşların ve kültür ve sanat operatörlerinin ortak projelerde işbirliği yapma fırsatlarının yaratılması hedeflenmiştir.

Türkiye’deki STÖ’lerin, üniversitelerin, yerel işletmelerin, kooperatiflerin, üretici birliklerinin ve tüketici örgütlerinin tarım ve balıkçılık alanlarında Avrupa ağlarına katılmaları ve sürdürülebilir üretim metotları ve rekabet, besin güvenliği, veterinerlik hizmetleri ve bitkilerdeki hastalıkların kontrolü alanlarında ortak projelerle mevkidaşlarıyla olan diyaloglarını güçlendirmeleri teşvik edilmiştir.