fbpx AB’nin Sivil Topluma Desteği | AB Türkiye
Birlikte is a civil society program supported by the EU via STGM

AB’nin Sivil Topluma Desteği

AB’nin sivil topluma desteği, Türkiye’ye yapılan mali yardımın önemli bir önceliğidir. Dinamik bir sivil toplum; vatandaşların, vatandaşlık hakları ile ilgili serbestçe örgütlenebildiği ve faaliyette bulunabildiği bir toplumdur. Bu şekilde hükümet politikasının şekillenmesine yardımcı olabilir ve insanların seslerinin duyulmasını sağlayabilirler. Vatandaşların talepleri ve gereksinimlerinin ifade edilmesinde ve aktif vatandaşlığın teşvik edilmesinde önemli aktörler olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), AB katılım süreci dahil olmak üzere kamuoyunun ilgilendiği konularda diyalog ve işbirliğini canlandırabilir ve kapsamını genişletebilirler.

 

Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi 2014-2020 içeriğinde belirtildiği üzere AB’nin sivil topluma yönelik desteğinin 3 amacı vardır:

  1. Demokratik politika ve karar verme süreçlerine daha etkin katılımını sağlayarak sivil toplumun gelişimini desteklemek,
  2. Temel haklar ve diyalog kültürünü teşvik etmek,
  3. Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplumlar arasında sivil toplum diyaloğunu ve kültürlerarası paylaşımı artırmak.

Bu sonuçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar şunları içermektedir:

 

  • STK’ların faaliyetlerine ve politika oluşturmaya katılımlarına ilişkin mevzuat ortamının iyileştirilmesi,
  • dengeli ve şeffaf mekanizmaların oluşturulmasını destekleyerek STK’lar ve Kamu Sektörü arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi,
  • etki alanlarının, yönetişimlerinin ve savunuculuk, idari ve finansal kaynak bulma becerileri gibi kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için STK’larda kapasite oluşturulması;
  • ortak ilgi alanlarında birlikte çalışmaları, teknik bilgi ve uzmanlığı paylaşmaları ve uzun dönemli ortaklıklar oluşturmaları için Türkiye ve AB’de vatandaşlar arasındaki değişimler ve işbirliğinin teşvik edilmesi.