fbpx Adalet Divanı: Yasalara Uyma | AB Türkiye

Adalet Divanı: Yasalara Uyma

 Temel Bilgiler: 
 Görevi:  Gelen dava dosyalarına yasal hükümler vermek
 Adalet Divanı :  Her bir AB ülkesinden bir yargıç sekiz kanun  sözcüsü
 Birinci derece mahkemesi:   Her AB ülkesinden en az bir yargıç
 Görev Dönemi:   Her iki divanın üyeleri yenilenebilir altı yıllık  dönemler için atanırlar
 Adres:  Boulevard Konrad Adenauer L 2925 Lüksemburg
 Tel:  (352) 4303-1
 İnternet:  http://www.curia.europa.eu/en/index.htm

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (kısaca ‘Divan’ denir) 1952’de AKÇT antlaşması ile kurulmuştur. Lüksemburg’da bulunan Adalet Divanı’nın görevi, AB mevzuatının her üye devlette aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Böylece kanunlar herkes için eşit olacaktır. Örneğin, ulusal mahkemelerin aynı konu üzerinde farklı kararlar vermemelerini sağlar.

Divan, aynı zamanda AB üye devletlerinin ve kurumlarının yasaların gerektirdiklerini yapmalarını da sağlar. AB üye devletleri, kurumları, şirketler ve bireyler arasındaki yasal sorunları çözme yetkisi de Divan’a aittir. Divan üye devlet başına bir hakimden oluşur. Böylece AB’nin 28 ulusal yasal sistemi de temsil edilmiş olur. 

Divan, çoğu zaman yalnız 13 hakimden oluşan ‘Büyük Heyet’ (Grand Chamber) olarak ya da beş ya da üç hakimden oluşan bir heyet olarak toplanır. 

Divan, davalarda gerekçeli fikirleri temsil etmekle görevli olan sekiz 'kanun sözcüsü' tarafından desteklenir. Kanun sözcüleri bu görevlerini kamuya açık ve tarafsız olarak yerine getirmek zorundadır. 

Binlerce dosya ile Adalet Divanı’nın başa çıkmasına yardım etmek ve vatandaşlara daha iyi bir yasal koruma sunmak için 1989’da Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi kurulmuştur. Bu mahkeme, (Adalet Divanı’na bağlı) özellikle gerçek kişiler, şirketler ve bazı kurumlar tarafından getirilen ve rekabet hukuku ile ilgili belli tip davalarda karar verme sorumluluğuna sahiptir.  

Adalet Divanı ve Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi’nin meslektaş hakimleri tarafından yenilenebilir üç yıllık dönem için seçilmiş birer başkanları vardır.

Divan ne yapar?

Divan, kendisine gelen davalarda hukuki kararlar verir. Yaygın beş dava tipi şunlardır:

  • ön hukuki karar için başvuru;
  • bir zorunluluğu yerine getirmemekle ilgili eylemsizlik davaları;
  • fesih davaları;
  • eylemsizlik davaları;
  • tazminat davaları.