fbpx Adalet, İçişleri, Temel Haklar Reformlarına Destek Vermek | AB Türkiye

Adalet, İçişleri, Temel Haklar Reformlarına Destek Vermek

İnsan hakları ve demokratikleşme AB’nin temel taşlarıdır. AB’nin, üyelik başvurusu bulunan tüm ülkelerden bu prensiplere tam saygı beklediği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye açısından bu konu çok büyük önem taşımaktadır.

Birliğin amacı Avrupa vatandaşlarının serbestçe hareket ettiği, yaşadığı ve çalıştığı, iç sınırların olmadığı bir alan yaratmaktır. Tüm bunlar, suç faaliyetlerinin tehdit oluşturmadığı güvenli bir ortamda gerçekleşmelidir. Bu alandaki IPA projeleri, polisin soruşturma becerilerinin iyileştirilmesi, sanal suçlarla savaşın güçlendirilmesi ve polisin Avrupa Anlaşmalarına uygun şekilde güç kullanması gibi bir çok alanda uygulanmaktadır. 

Şiddet mağduru kadınlar için sığınma evlerinin kurulması ve mahkemelerin çocuk suçlulara daha anlayışlı davranması gibi konuların yanı sıra sığınmacılar için karşılama merkezlerinin kurulması, sınır kontrollerinin ve gümrük hizmetlerinin iyileştirilmesi diğer proje konuları arasındadır.

Ülkenin yeni Ombudsmanlık Kurumu (Kamu Denetçiliği Kurumu) da Avrupa Birliğin desteklerinden yararlanmıştır.