Aday Ülkeler

Türkiye

1987 yılında Türkiye, o zamanlar Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak bilinen birliğe üye olmak üzere başvuruda bulunmuş ve 1997 yılında AB adayı statüsüne kavuşmuştur.

Türkiye’nin Avrupa’yla entegrasyon serüveni 1959 yılından beri sürmekte olup (nihai olarak 1995 yılında kurulan) Gümrük Birliği’nin aşamalı olarak kurulmasına yönelik Ankara Anlaşması’nı (1963) da içermektedir.

Üyelik müzakereleri 2005 yılında başlamış olsa da, Türkiye, Ankara Anlaşması’nın Ek Kıbrıs Protokolünü uygulama kararı alana kadar sekiz müzakere faslının açılması ve herhangi bir faslın geçici olarak kapanması mümkün olmayacaktır.

Türkiye, Suriye’den gelen benzeri görülmemiş miktarda ve devamlı olarak artan bir sığınmacı akınına uğramaktadır. Bugüne kadar Suriye’den gelen sığınmacı sayısı 2.2 milyonu aşmıştır. Genel olarak bakıldığında Türkiye, dünyada en çok mülteci alan ülke konumundadır ve krizle mücadelede daha şimdiden kendi bütçesinden 7 milyar Euro’yu aşkın bir harcama gerçekleştirmiştir. Komisyon, Suriye’deki durumun yol açtığı krizle koordine bir şekilde mücadele edebilmek için, geçici koruma altındaki Suriyelilerin desteklenmesinde Türkiye’yle işbirliğini artırma girişiminde bulunmuştur. Bunun sonucunda, Ekim ayında Ortak AB-Türkiye Eylem Planı konusunda anlaşmaya varılmış ve Eylem Planı 29 Kasım 2015 tarihindeki AB-Türkiye Zirvesinde yürürlüğe girmiştir. Eylem Planıyla göç dalgalarının düzene sokulması ve düzensiz göçün kontrol altına alınması amaçlamaktadır.

Komisyon, 24 Kasım 2015 tarihinde, bir Komisyon Kararını kabul ederek 3 milyar Euro’luk ek kaynağı toplayacak olan Türkiye Mülteci Aracını kurdu. Bunun ciddi anlamda ek bir destek sağlaması beklenmekte ve Araç, Türkiye ve ev sahibi topluluklarda yaşayan mültecilere sağlanan desteğin verimlilik ve tamamlayıcılığını artırmak amacıyla Birliğin bütçesinden ve AB Üye Ülkelerinden gelen iki yönlü katkılardan karşılanan faaliyetleri koordine edip kolaylaştıracaktır.

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti - diğer Batı Balkan ülkeleri ile birlikte - , 2003’te Selanik’te düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde potansiyel AB üyeliği adayı olarak belirlenmiştir.

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, AB üyesi olmak için Mart 2004’te başvuru yapmıştır. Komisyon Kasım 2005’te olumlu görüş vermiş, bunun üzerine Konsey Aralık 2005’te ülkeye aday statüsü verme kararı almıştır.

Arnavutluk 
Arnavutluk - diğer Batı Balkan ülkeleri ile birlikte - , 2003’te Selanik’te düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde potansiyel AB üyeliği adayı olarak belirlenmiştir.

2009’da, Arnavutluk AB üyeliği için resmi başvurusunu sunmuştur. Komisyon, Arnavutluk’un başvurusu ile ilgili Görüşünde (2010), katılım müzakerelerinin resmi olarak açılabilmesi öncesinde Arnavutluk’un üyelik kriterlerine gerekli düzeyde uygunluk sağlamasının gerekli olduğunu, özellikle de Görüş’te belirtilen 12 kilit önceliği yerine getirmesi gerektiğini değerlendirmiştir.

Ekim 2012’de, Komisyon Arnavutluk’a, adliye ve kamu yönetimi reformu alanlarında kilit önlemlerin tamamlanması ve yasamaya ilişkin usul kurallarının revize edilmesi kaydıyla AB adaylığı statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı almıştır.

Haziran 2014’te AB tarafından Arnavutluk’a aday statüsü verilmiştir.

Sırbistan 

Sırbistan - diğer Batı Balkan ülkeleri ile birlikte - , 5’te Selanik’te 2003’te düzenlenen düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde potansiyel AB üyeliği adayı olarak belirlenmiştir. Sırbistan için 2008’de, ülkenin üyelik başvurusundaki öncelikleri belirleyen AB Ortaklığı kabul edildi ve 2009’da Sırbistan resmi başvurusunu yaptı. Mart 2012’de Sırbistan’a AB adaylığı statüsü verildi. Eylül 2013’te AB ve Sırbistan arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi.

Avrupa Konseyi’nin Haziran 2013’te aldığı Sırbistan ile katılım müzakerelerinin açılmasına yönelik karar doğrultusunda Konsey, Aralık 2013’te müzakere çerçevesini benimsedi ve Sırbistan ile Ocak 2014’te Birinci Hükümetler Arası Konferans’ın düzenlenmesini kabul etti.

21 Ocak 2014’te Birinci Hükümetler Arası Konferans yapıldı ve böylece Sırbistan’ın katılım müzakereleri resmi olarak başlamış oldu.

Bosna Hersek

Bosna Hersek, diğer Batı Balkan ülkeleri ile birlikte, 2003 yılında Selanik’te düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde potansiyel AB üyeliği adayı olarak belirlenmiştir.

O tarihten beri, AB ve Bosna Hersek arasında vize kolaylığı ve geri kabul anlaşmaları (2008), Ticaret ve Ticaret ile ilgili hususlara dair Geçici Anlaşma (2008) gibi birtakım anlaşmalar yürürlüğe girmiştir. İstikrar ve Ortalık Anlaşması (İOA) onaylanmış ve 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ortak Dış(işleri) ve Güvenlik Politikası ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası

AB, Ortak Dış(işleri) ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) çerçevesinde Bosna Hersek’teki mühim kaynakları etkin bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. AB’nin şu anki Özel Temsilcisi (ABÖT) Lars-Gunnar Wigemark aynı zamanda Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı’dır.

Avrupa Birliği İstikrar Gücü/Althea operasyonu Bosna Hersek’te devam etmektedir. Bu operasyon yeniden yapılandırılarak sahadaki unsur sayısı 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle 600 askere düşürülmüştür. Buradaki temel odak noktası kapasite artırtmak ve ülkenin caydırıcılık kapasitesine katkı sağlamaktır. AB ayrıca güçlendirilmiş bir ABÖT Ofisi ve Katılım Öncesi Destek Aracı (IPA) dahil olmak üzere diğer araçları da kullanarak Bosna Hersek’te Hukukun Üstünlüğünü güçlendirmeye kararlıdır.

 

Karadağ

Üyelik Statüsü

Aday ülke

Arka Plan

2006 yılında Karadağ parlamentosu, Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmiştir. 2008 yılında ise bu yeni ülke, AB üyeliği için başvuruda bulunmuştur.

2010 yılında Komisyon, Karadağ’ın başvurusuyla ilgili olumlu görüş bildirdikten sonra müzakerelerin başlayabilmesi için 7 kilit öncelik belirlemiş ve Konsey de ülkeye aday statüsü vermiştir.

Aralık 2011’de Konsey, müzakerelerin Haziran 2012’de başlayacağı kabulüyle üyelik sürecini başlatmıştır.

Karadağ ile müzakereler, 29 Haziran 2012 tarihinde başlamıştır.

Kosova

Üyelik Statüsü

Arka Plan

2008 yılında AB, Kosova’nın ekonomik ve siyasi gelişimini net bir Avrupa perspektifiyle destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha yinelemiştir.

AB, EULEX Kosova’da Hukukun Üstünlüğü Misyonu ve Kosova Özel Temsilcisi aracılığıyla, Kosova’nın istikrarına katkı sağlamaktadır.