Andezit Taş İşleme

Hacı İbrahim AKTÜRK

Uzun süredir andezit taş işleme sektöründe, Aksaray için öncülük edecek bir yatırım yapmak niyetiyle araştırmalarda bulunuyorduk. Bu sırada IPARD Programı hibelerini duyduk ve bu konuda nasıl bir yol izleyebileceğimizi öğrenmek için Aksaray İl Koordinatörlüğü ile temasa geçtik. Bu aşamadan sonra yatırım hacmimizi artırarak düşündüğümüzün çok daha üzerinde bir projeyi hayata geçirme fırsatı yakalamış olduk. Projemizin onaylanmasının ardından inşaat faaliyetlerimizi başlatıp, 6 ay sonra da desteğimizi almış olduk. Şu anda 3 bin 600 metreküplük andezit işleme kapasitesine sahip olan işletmemiz ile iç ve dış mimari bakımından özel mahiyetteki tasarım projelerine, çevre düzenleme uygulamalarına ve tarihi doku kazandırılmak istenen yapılara yönelik andezit işleme seçeneklerimiz ile özellikle inşaat sektörünün alternatif tamamlayıcısı olma yolunda kendi bölgemizdeki önemli bir faaliyet sahasını temsil ediyoruz. Firmamıza ait andezit işleme tesisi, Aksaray’ın kırsal kalkınma profiline, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteği ile dev bir yatırım olarak eklendi. 1 milyon TL’lik yatırım hacmine ve yöre için ender nitelikteki faaliyet alanına sahip tesisimiz IPARD Programı tarafından %50 oranında desteklendi. Bu projeyi hayata geçirmemizde bizlere yol gösteren ve yardımcı olan TKDK’ya müteşekkiriz. Desteklerinden ve yardımlarından ötürü Aksaray İl Koordinatörlüğü çalışanlarına da teşekkürü borç biliriz.