fbpx Arnavutluk | AB Türkiye

Arnavutluk

Arnavutluk - diğer Batı Balkan ülkeleri ile birlikte - 2003’te Selanik’te düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde potansiyel AB üyeliği adayı olarak belirlenmiştir.

2009'da, Arnavutluk AB üyeliği için resmi başvurusunu sunmuştur. Komisyon, Arnavutluk’un başvurusu ile ilgili Görüşünde (2010), katılım müzakerelerinin resmi olarak açılabilmesi öncesinde Arnavutluk’un üyelik kriterlerine gerekli düzeyde uygunluk sağlamasının gerekli olduğunu, özellikle de Görüş’te belirtilen 12 kilit önceliği yerine getirmesi gerektiğini değerlendirmiştir.

Ekim 2012’de, Komisyon Arnavutluk’a, adliye ve kamu yönetimi reformu alanlarında kilit önlemlerin tamamlanması ve yasamaya ilişkin usul kurallarının revize edilmesi kaydıyla AB adaylığı statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı almıştır.

Haziran 2014’te AB tarafından Arnavutluk’a aday statüsü verilmiştir.