fbpx Askerlerin sorumlu vatandaş haline gelmelerine yardım etme | AB Türkiye
Askerlerin sorumlu vatandaş haline gelmelerine yardım etme

Askerlerin sorumlu vatandaş haline gelmelerine yardım etme

Arka plan

İnsan haklarının toplumun bütün kesimlerinde yaygınlaştırılması, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi ve yerine getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.   Uluslararası sözleşmelerde ve Avrupa sözleşmelerinde belirtilen temel haklara Türk Anayasasında da yer verilmiştir.     Fakat toplum üyeleri, çoğu zaman kendilerinin ve çevrelerindeki bireylerin temel haklarının farkında değillerdir.   Yine benzer şekilde, madde bağımlılığının tehlikeleri gibi genel sağlık konularının ve çevreyi korumanın önemini bilmemektelerdir. 

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Askere alınacak kişilerle ilgili kapsamlı deneyimleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), genç erkeklerin, temel hak ve özgürlükleri ile sağlıkları ve çevreleriyle ilgili konularda bilinçlendirilmelerinin önemini bilmektedir. Toplumsal rolünün farkında olan TSK, askere alınanların fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, onlara hayatlarında yardımcı olacak beceriler kazandırmak ve onları topluma yararlı birer birey yapmak için AB’nin desteğiyle bu projeyi başlatmıştır.

Askere alınacaklar için hazırlanmış olan eğitim programı; kadın hakları, cinsiyet eşitliliği, çocuk hakları ve sosyal haklar gibi insan haklarının geniş bir yelpazesini, çevrenin korunması konusunu ve özellikle madde bağımlılığının tehlikelerine odaklanarak genel sağlık konularını kapsayacak şekilde pekiştirilmiştir.

Konular, internet protokollü televizyon teknolojisiyle desteklenen, video tabanlı, yönlendirilmiş çalışma metoduyla öğretilmiştir.

Programın etkileri üzerine yapılan ilk değerlendirmeler, askere alınacakların video materyallerini etkileyici ve akılda kalıcı bulduklarını göstermiştir. Katkıda bulunmalarına fırsat tanındığı ve sorular akademik olmak yerine günlük hayata dayandırıldığı zaman askere alınacakların, eğitim programında son derece katılımcı oldukları gözlenmiştir.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TAM RAKAMLAR

  • Bütçe: 5 milyon € (AB katkısı 4.2 milyon €)
  • İl: Ülke geneli
  • Durum: Devam eden (2014 yılında tamamlanması bekleniyor)