Avrupa Araştırma Alanına katılımın artırılması

Avrupa Araştırma Alanına Katılımın Artırılması

Arka plan

2002 yılından bu yana Türkiye, Çerçeve Programları kapsamında AB çapında araştırma yapan ve yenilik faaliyeti yürüten Avrupa Araştırma Alanı'nın bir parçası olmuştur. Ancak, Türk katılım oranları, sanayi ve KOBİ'lerin katılımının derecesinde olduğu gibi Batı Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında son derece düşüktür. Açıkçası, Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini artırmak için daha fazla çaba gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı 7. Çerçeve Programına (2007-2013) yönelik Türk araştırmacıların katılımını artırmaktır.

Bu amaç, Avrupa Araştırma Alanına Türkiye'nin katılımını koordinasyonundan sorumlu ajans olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Koordinasyon Ofisinin (UKO) (TÜBİTAK) profilinin yükseltilmesini gerektirmektedir.

Bu amaçla UKO, meslektaşlarına ulaşmak ve onlara Çerçeve Program hakkında bilgi vermek adına ülke genelinde üniversitelerden, meslek odalarından ve diğer ilgili arka planda kişiden oluşan 50 etkili isimden oluşan bir ağ kurdu. Bilgi atölyeleri, araştırmacıları başvurularını yapabilmeleri için gerekli adımlarda bilgilendirmektedir.

UKO aynı zamanda, araştırma programlarına katılımlarını teşvik etmek amacıyla bire bir konsültasyon için 100 küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedef almaktadır.

Buna ek olarak, Türk ve AB araştırma toplulukları arasında ulus ötesi projeleri teşvik etmek amacıyla bir dizi aracılık ve ağ etkinliğini desteklemiştir. Çevrimiçi bir buluşturma aracı da ayrıca bu uzmanlıkları bir araya getirme amacını kolaylaştırmıştır. UKO Çerçeve Programının farkındalığını artırmak için bir tanıtım kampanyası yürütmüştür.