fbpx Avrupa Birliği Yasal Çerçeve | AB Türkiye

Avrupa Birliği Yasal Çerçeve

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda, 1951’de imzaladıkları Paris Antlaşması'yla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kurdular.

Aynı altı ülke 1957’de kömür ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği oluşturmak amacıyla Roma Antlaşması’nı imzalayarak Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kurdular. 


Tek Senet

İç Pazar'ın oluşturulmasıyla ilgili en önemli belge, 1986 yılında imzalanan ve Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi'dir. Tek Senet ile Ortak Pazar hedefi yeniden tanımlanmış, Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri artırılmış ve nitelikli oy çokluğu ile karar alma mekanizması getirilmiştir.

Maastricht Antlaşması

1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır. Bu antlaşmayla, Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Güvenlik ve Dış Politika ile İçişleri ve Hukuk alanında iş birliği başlıklarında yeni bir yapı tanımlanmıştır.

Amsterdam Antlaşması

1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması’yla Avrupa vatandaşlığı tekrar vurgulanarak AB vatandaşlığının ulusal vatandaşlığı engellemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa Parlamentosu karar alma mekanizmaları; yasama ve ortak karar alma prosedüründe yapılan değişikliklerle daha güçlü hale getirilmiştir.

Nice Antlaşması

26 Şubat 2001’de imzalanan Nice Antlaşması Şubat 2003’te yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmayla Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu’ndaki üye ülkelerin oy dağılımları ve Avrupa Komisyonu üye sayıları yeni katılacak ülkeleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Lizbon Anlaşması

14 Aralık 2007’de AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in başkenti Lizbon'da toplanan AB devlet ve hükümet başkanları Lizbon Anlaşması'nı imzaladı. Lizbon'daki Jeronimos Manastırı'nda 27 Üye Ülke liderlerinin imzaladığı Lizbon Anlaşması, 29 Ekim 2004’de imzalanan ancak onaylanmayan “Avrupa için bir Anayasa Oluşturan Antlaşma”nın yerini almıştır.


AB’nin tüm uygulamaları gücünü, Üye Ülkelerin kendi istekleriyle ve demokratik olarak kabul ettikleri antlaşmalardan almaktadır. Daha önceden imzalanan antlaşmalarsa toplumda meydana gelen değişmeler doğrultusunda güncellenmiştir.

Faydalı Dokümanlar