fbpx Balık stokları değerlendirmesinin iyileştirilmesi | AB Türkiye
Karadeniz'de bir balıkçı teknesi

Balık stokları değerlendirmesinin iyileştirilmesi

Arka plan

Balıkçılık yönetimine yönelik kaynakların korunması için önem arz eden ekosistem tabanlı bir yaklaşım, balık stoku değerlendirmesi için bilimsel olarak geçerli bir sistemi zorunlu kılmaktadır. Fakat, Türkiye özellikle ülkenin Karadeniz’deki avının çoğunu oluşturan açık deniz stokları üzerine etkin bir balıkçılık araştırması yürütme yeteneklerinden yoksundu. Bir stok değerlendirme sistemi kurmak, Türkiye’nin AB normları ile uyumlaştırılması açısından bir ön koşul (özellikle Ortak Balıkçılık Politikası) ve bütünleşik bir ulusal balıkçılık yönetimi sistemi kurmak için ilgili bir gereklilik görevi görmekteydi.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı ekosistem tabanlı bir yönetim sistemine doğru ilerlemek için gerekli bir adım olarak görülen balıkçılıkta stok yönetimini tesis etme hususunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığına destek olmaktır.

Bakanlık çalışanlarına üye ülkelerdeki ilgili kurumlardan gelen bir danışman ve uzman takımı tarafından süreç boyunca rehberlik sunulmuştur. İki taraf da Türkiye’nin kendisini AB normlarına uyumlaştırma çabalarını incelemiş ve stok yönetimi çerçevesinin kabul edilmesi için hazırlık sürecindeki mevcut mevzuatını değerlendirmiştir.

Ayrıca Uluslararası Deniz Keşif Konseyinde yapılan bir inceleme gezisi, staj programları ve bir araştırma gemisinde yapılan uygulamalı eğitim aracılığıyla stok yönetiminin bütün yönlerini içeren kapsamlı bir eğitim sağlanmıştır.

Türkiye tarafına su ürünleri araştırma gemisi tasarımı ve ihalesinin yanı sıra stok yönetimi sisteminin uygulanması konusunda teknik yardım da sağlanmıştır.