fbpx Bir bitki pasaportu sistemi kurmak | AB Türkiye
Kırazlar

Bir bitki pasaportu sistemi kurmak

Arka plan

AB’nin bitki pasaportu sistemi, bitkilerin kökenlerine kadar takip edilebilmelerini ve onaylanmış bitkilerin hastalık kontrolü ve kalite gerekliliklerine dair ortak EU kuralları ile uyumlu olmasını sağlamaktadır. Üreticiler ve ithalatçılar kayıt altında tutulmaktadır ve düzenli olarak müfettişler tarafından denetlenmektedir. Bunların tümü bitki sağlığı risklerini azaltmaktadır. Türkiye’nin verimli izlenebilirlik ve bitki pasaportu sistemleri bulunmamaktaydı ve üreticiler ve ithalatçılar için yürürlükte etkin denetimleri de yoktu. Türkiye, yasalarını AB düzenlemeleri ile uyumlaştırma çerçevesi içerisinde bu sistemleri tesis etmek ile yükümlü bulunmaktaydı.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı bitki sağlığına dair AB direktifleriyle uyum içerisinde olarak sistemi diğer üretimler için genişletmektir. Bu amaçla belirli üretimler için (kayısı, şeftali, kiraz ve şekerci boyası bitkisi dahil olmak üzere) bir bitki pasaport sistemine kılavuzluk etme konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı desteklenmiştir.

Bu projenin hedefleri AB üye ülkelerden uzmanların yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Uzmanlar, Türk meslektaşları ile birlikte, bitki pasaportları ve operatörlerin kaydı üzerine ikincil mevzuat taslağı ve aynı zamanda merkezi bir bitki pasaport ünitesi için bir eylem planı hazırlamışlardır.

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğündeki müfettişlere pasaport programının detaylarıyla ilgili eğitim verilmiştir. Bu eğitimin bir kısmı AB üye ülkelerinde yapılan inceleme gezisi şeklinde olmuştur.

Eğitim aynı zamanda mevcut çiftçi kayıt sistemini pasaport sisteminde kullanımı için geliştirmeyi de içeren yeni usullerin uygulanması konusunda üreticiler, ithalatçılar ve ambar işletmecileri gibi paydaşlara da verilmiştir.