View of London UK

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık (BK), Büyük Britanya’yı oluşturan İngiltere, Galler ve İskoçya ile Kuzey İrlanda’dan oluşur. Büyük çeşitlilik gösteren Birleşik Krallık coğrafyası, bazı kıyı şeritleri boyunca uzanan falezler, dağlık araziler ve ovalar ile İskoçya’nın batı ve kuzey kıyıları açıklarındaki yüzlerce adayı içerir.

2014 itibariyle Birleşik Krallık ekonomisinin en önemli sektörleri, kamu yönetimi, savunma, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri (%18.3) ve toptan ve perakende ticaret, taşımacılık, konaklama ve gıda hizmetleri (%18.4) ile sanayi (%13.5) şeklindeydi.

Birleşik Krallık’ın ana ihracat ortakları Almanya, ABD ve Hollanda iken, ana ithalat ortakları ise Almanya, Çin ve ABD’dir.

BREXİT

Britanya'nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması anlamına geliyor.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si AB üyeliğinden ayrılma yönünde oy kullandı.

Bu referandum sonucu üzerine Birleşik Krallığın Birlikten ayrılması için ilk adımlar atıldı. Bu süreçte üye ülkelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50. Maddesi uygulanacak.

Başkent: 

Londra

Yüz ölçümü: 

248 528 km2

Nüfus: 

64 875 165 (2015)

Nüfus (AB toplamının %si olarak): 

%12.8 (2015)

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH):  

2.569 trilyon € (2015)

Resmi AB dili (dilleri): 

İngilizce

Siyasi Sistem: 

Parlamenter anayasal monarşi

AB’ye üye olma tarihi: 

1 Ocak 1973

Avrupa Parlamentosundaki Koltuk Sayısı: 

73

Para Birimi: 

İngiliz Sterlini GBP

Schengen Bölgesi üyesi mi? 

Hayır, Birleşik Krallık Schengen Bölgesi üyesi değildir.

Konsey Başkanlığı: 

Birleşik Krallık, dönüşümlü AB Konseyi başkanlığını, 1977 ve 2005 yılları arasında 5 kez üstlenmiştir.