Biz Kimiz

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Resmi Kadrosu

 

 

Soyad, Ad Görevi Görev Yaptığı Bölüm Diplomatik ünvanı

 

BERGER, Christian

 

Delegasyon Başkanı Delegasyon Başkanlığı Ofisi Büyükelçi

 

MUNUERA VINALS, Gabriel

 

Delegasyon Başkan Yardımcısı Delegasyon Başkanlığı Ofisi Elçi Müsteşar

 

LACH, Kasia

 

Göç Politikaları Birim Başkanı Delegasyon Başkanlığı Ofisi Müsteşar

 

SCHMIDT, Andreea

 

Basın ve Enformasyon Birim Başkanı Delegasyon Başkanlığı Ofisi Başkatip

 

VIOLA, Andrea

 

Delegasyon Başkanı'nın Asistanı Delegasyon Başkanlığı Ofisi Ataşe

 

GATTI, Simona

 

Bölüm Başkanı Operasyon Elçi Müsteşar

 

FIDOS, Ireneusz

 

Bölüm Başkanı Siyasi İşler Birinci Müsteşar

 

POUPEAU, Vincent-Guillaume

 

Siyasi Müsteşar Siyasi İşler Müsteşar

 

VASSALLO Julian

 

Siyasi Müsteşar Siyasi İşler Müsteşar

 

GARGYA, Balazs

 

Bölüm Başkanı Ticaret ve diğer AB Politikaları Müsteşar

 

ZAMPETTI, Laura

 

Bölüm Başkan Yardımcısı Ticaret ve diğer AB Politikaları Ataşe

 

RUPP, Michael

 

Bölüm Başkanı Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Müsteşar

 

BEGEOT, François

 

Bölüm Başkanı Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Müsteşar

 

SZTARICSKAI, Tibor

 

Bölüm Başkan Yardımcısı Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Müsteşar

 

CLUA VANDELLOS, Emma

 

Bölüm Başkanı Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Aracı Başkatip

 

BEAUJEAN, Michele

 

Bölüm Başkanı Finans, Sözleşmeler ve Denetim Müsteşar

 

TEMMINK, Hubertus

 

Bölüm Başkan Yardımcısı Finans, Sözleşmeler ve Denetim Ataşe

 

VAN DER PLAS, Petrus

 

İdari İşler Bölüm Başkanı İdari İşler Birinci Müsteşar