fbpx Bölgeler Komitesi | AB Türkiye

Bölgeler Komitesi

 Temel Bilgiler: 
 Görevi:  Yerel ve bölgesel mercileri temsil eder
 Üyeler :  344
 Görev Dönemi:  Dört yıl
 Toplantılar:  Brüksel'de, senede beş kere genel kurul şeklinde olur
 Adres:  Rue Belliard 101, B-1040 Brüksel
 Tel:  (32-2) 282 22 11
 İnternet: http://cor.europa.eu

Brüksel'de bulunan Bölgeler Komitesi, Avrupa Birliği'nde yerel hükümetleri temsil eden danışma kurumudur.
1994'te kurulan Komite, yerel ve bölgesel hükümetlerin, Komisyon, Parlamento ve Konsey'e verdiği görüşlerle alınan kararları etkilemekte, yerel ve bölgesel hükümetlerin çıkarlarını korumak ve kollamakta, kurumların daha demokratik çalışmasını sağlamaktadır.
Komisyon ve Konsey, yerel ve bölgesel hükümetleri doğrudan ilgilendiren aşağıdaki konularda Komite’den görüş bildirmesini istemektedir:

  • ekonomik ve sosyal dayanışma (bölgesel politikalar ve yapısal fonlar);
  • tüm Avrupa'yı kapsayan ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji şebekeleri;
  • kamu sağlığı;
  • eğitim, gençlik ve kültür sorunları;
  • istihdam politikaları, mesleki eğitim ve sosyal politikalar;
  • çevre sorunları;
  • ulaşım sorunları.

Bölgeler Komitesi, yerel ve bölgesel mercileri temsil eden 350 üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süreleri dört yıldır. Komite, başkanını üyeler arasından iki yıllığına seçer. Başkan, genel kurul toplantılarına başkanlık eder ve komiteyi dış dünyada temsil eder.

Yerel yönetici veya politikacılardan oluşan Komite üyeleri yerel başkan, parlamenter, belediye başkanı olabilmekte ve AB’deki çok geniş bir yerel yönetim aktivitesini temsil etmektedirler.

1999’da Amsterdam Antlaşması’yla bağımsız bir yapıya kavuşan Komite, Topluluk müktesebatıyla ilgili yerel konuları gündeme getirir ve yetki ikamesi prensibiyle çalışır. Buna göre Birlik hukukunun yerel veya bölgesel kurallardan daha verimli olmadığı durumlar dışında müdahale etmez. Komite, Birlik müktesebatının doğru uygulanmasını sağlarken bir yandan da yerel kuralların korunmasını sağlar.