fbpx Bulaşıcı Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolü | AB Türkiye
Bulaşıcı hastalıkların izlenmesi ve kontrolü

Bulaşıcı Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolü

Arka plan

Üç tane AB projesinin yardımıyla, Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların gözetimi ve kontrolü konusunda ulusal kapasite ve yasal çerçeve, AB direktifleriyle uyumlu hale getirilmiştir. Projeler, personelin salgın hastalıkların bildirimi, araştırılması ve laboratuvar tanısı konularında büyük ölçekli eğitimi aracılığıyla ulusal uygulamalı epidemiyoloji eğitim programının ve sürdürülebilir laboratuvar eğitimi programının temellerini atmıştır. Türkiye’de erken uyarı ve müdahale sisteminin oluşturulması için bunların güçlendirilmesi gerekmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, sağlık vakalarının ve kamu sağlığı risklerinin (bulaşıcı, kimyasal, radyo-nükleer ya da diğer tehlikeler) AB bulaşıcı hastalık izleme sisteminin ve Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlık Tüzüğünün (IHR) şartlarıyla uyumlu bir şekilde belirlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve yanıtlandırılması için hükümetin erken uyarı ve müdahale (EWR) sistemi geliştirmesi çabalarını desteklemektir.

Bu alanda gerçekleştirilmiş diğer projelerin üzerine ekleyerek bu proje, Sağlık Bakanlığında gerekli idari yapıların oluşturulmasını sağlamıştır. Bakanlığın Bulaşıcı Hastalıklar Gözetim ve Müdahale Birimi bünyesinde özel bir EWR ekibinin oluşturulmasıyla ulusal kapasite güçlendirilmiş ve genişletilmiştir. Belirlenen beş ilde, il EWR birimleri oluşturulmuştur ve bu, kalan 76 ilde de aşamalı olarak uygulanacaktır. Sistem, ihtiyaç duyulan personelin eğitilmesini, ilkelerin geliştirilmesini, uygulanmasını ve raporlanmasını; bilgi yönetimine, tüm gerekli oyuncuların entegrasyonuna ve onlara erişime olanak sağlamak için iletişim sisteminin oluşturulmasını gerektirmiştir.

Ulusal uygulamalı epidemiyoloji eğitim programı ve sürdürülebilir laboratuvar eğitimi programı, hastalık kontrolünde sürekli eğitimin sağlanması için tasarlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarının mevcut kapasiteleri ve erken uyarı ve müdahale sistemindeki rolleri de pekiştirilmiştir. Bu iyileştirme, laboratuvarların değerlendirmelerinin geliştirilmesi, biyogüvenlik ve ulusal mikrobiyoloji standartları ile performans izleme sisteminin oluşturulması ve internet tabanlı bilgi değişim sisteminin hazırlanmasıyla sağlanmıştır.

Buna ek olarak, en az 3000 uzmanın ve teknik personelin katıldığı ulusal bir mikrobiyoloji laboratuvar eğitimi programı geliştirilmiştir.