Büyük Anadolu Garanti Kolaylığı

Büyük Anadolu Garanti Kolaylığı

Arka plan

Her ne kadar ülkedeki KOBİ’lerin dörtte biri, en az gelişmiş 43 ilde olsa da ekonominin bu dinamik parçası banka kredilerinin sadece %10’unu almaktadır. KOBİ’lere ve mikro işletmelere kredi verilmesinin kolaylaştırılması, sektörün (özellikle de üretim sektörünün) yeni teknolojiler alabilmesi ve modern işletme ve yönetim becerilerini uygulayabilmesi için son derece önemlidir. Yetersiz sermaye, start-up’ların da temel dar boğazıdır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Büyük Anadolu Garanti Kolaylığı (GAGF) projesinin hedefi, Türkiye’deki en az gelişmiş 43 ildeki (Karadeniz’de Kastamonu’dan Samsun’a, ortalarda Kayseri’den Kahramanmaraş’a ve doğuda Kars’tan Van’a) KOBİ’lerin finanse edilmesinin kolaylaştırılmasını sağlamaktır. Avrupa Yatırım Bankasının (EIB) 450 milyon €’luk kredisi ve AB ile Türkiye’nin 51 milyon €’luk portföy garantilerinin birleşimiyle bu amaca ulaşılmıştır.

GAGF’nin üç ana ayağı bulunmaktadır: İlk ayak, hedef bölgelerdeki ortak bankalar aracılığıyla yaklaşık 1500 mikro işletmeye ulaşmayı amaçlayan Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yapılan 5 milyon €’luk bir kontrgaranti sözleşmesi olmuştur.

İkincisi, hedef bölgede toplamda 900 milyon €’luk yeni KOBİ portföyü oluşturması amaçlanan beş ortak bankaya (Akbank, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi) 44 milyon €’luk bir taahhütle sağlanan doğrudan garantidir.

Üçüncü ayak, projenin kapasitesinin geliştirilmesi ve tanıtımı için ayrılan 2 milyon €’dan oluşmuştur.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • Bütçe: 51 milyon avro (AB katkısı 43.5 milyon avro)
  • Bölge: Ülke genelinde
  • Durum: Devam ediyor (2017’de tamamlanması bekleniyor)