fbpx Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) hizmetlerini geliştirmek | AB Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) hizmetlerini geliştirmek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) hizmetlerini geliştirmek

Arka plan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), iş dünyasıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile iş ve sosyal güvenlik konularında geniş kapsamlı eğitim programları, çalıştaylar ve araştırmalar tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir. Bu dersler, hem kurumlara hem de bireylere yöneliktir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Proje, ÇASGEM’in tasarım, kalkınma, dağıtım, eğitimlerin değerlendirilmesi, pazarlama ve araştırma kapasitelerini AB sosyal politikaları ve istihdam gereklilikleri çerçevesinde artırmayı hedeflemektedir.

Projenin ana unsurları, yeni modüllerin geliştirilmesiyle ve eğitimlerin sıklığının ve katılımcıların artırılmasıyla, ÇASGEM tarafından verilen eğitimin kalitesinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu, mevcut eğitmenlerin kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek için onlara ilave eğitim verilmesini gerektirecektir. AB’nin sosyal politikaları ve istihdam politikalarıyla ilgili bilgi ve duyarlılığı artırmak için özel bir çaba harcanacaktır.

Profesyoneller için iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bazı modüllerin e-öğrenim metotlarıyla verilmesi gerektiğinden proje, ÇASGEM’e daha fazla bireysel ve kurumsal müşteriye ulaşmalarını sağlayacak böyle bir platform için bir model sağlayacaktır.

Kurumun yayınlarını iyileştirmeyi ve çözüm odaklı, kullanıcı dostu ve erişilebilir bir internet sitesi yaratmayı içeren kapsamlı bir pazarlama ve araştırma kampanyasıyla ÇASGEM’in profili geliştirilecektir. Bu çabaların, kurumun ulusal ve uluslararası bireysel ve kurumsal müşterilerini artıracağı ön görülmektedir.

FINANCING PERIOD

IPA I (2007–2013)

FACTS AND FIGURES

  • Budget: €2.5 million (EU contribution €2.25 million)
  • Province: Nationwide
  • Status: Ongoing (completion expected in 2016)