Cep telefonu kullanıcılarının güvenlik risklerine karşı korunması

Cep telefonu kullanıcılarının güvenlik risklerine karşı korunması

Arka plan

AB-Türkiye Gümrük Birliği gereğince, Türkiye’nin ürün güvenliğiyle ilgili teknik düzenlemelerini AB düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. Türkiye, bu sebeple AB’nin telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları direktifini uygulamak için gerekli mevzuatı yürürlüğe koymuştur.  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) bu mevzuatın uygulanmasından sorumludur. Piyasa gözetimi olarak adlandırılan bu görev, sistematik olarak piyasanın izlenmesini ve güvenli olmayan veya yasalara aykırı olan ürünlerin piyasadan kaldırılmasını sağlamayı içermektedir. Bu faaliyet özellikle, ülkenin telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları piyasasının önemli bir kısmını oluşturan cep telefonlarına odaklanmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Proje, AB’nin telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları direktifinin uygulanmasını desteklemektedir. Bu direktif, tüketicileri elektromanyetik alanlara fazla maruz kalma, agresif kimyasal maddelerin salınımı, tehlikeli düzeyde ses ve titreşim ve ergonomik sıkıntılar gibi ekipman kullanımından doğabilecek bütün sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumaktadır.

Bu proje iki unsurdan oluşmaktadır. İlk unsur, AB üye devletlerinden birindeki ortak kurumun BTİK’ya yardım etmesini kapsamaktadır. Türkiye’deki cep telefonu piyasasında gözetim yapmakla sorumlu müfettişler, AB’deki planlama, prosedürler ve uygulama yöntemleri ve ayrıca artan ürün yelpazesinin kontrolü üzerine eğitim almıştır. Müfettişlerin uygulamalı deneyim kazanmaları için, AB ortağı ülkelere bir dizi stajyerlik ve inceleme gezisi düzenlenmiştir.

Projenin ikinci unsuru, BTİK’ya gerekli donanımın sağlanmasını ve standartlaştırılmış bir bilgi sistemi oluşturulması yönünde bir yazılım geliştirilmesini sağlamak için danışmanlar tutulmasını içermektedir. Bu sistem, AB’de güvenli olmayan tüketici ürünleri için kullanılan Bilginin Hızlı Değişimi Sistemi (Rapex) ile uyumlu olacaktır.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TÜM RAKAMLAR

  • Bütçe: 1.999 milyon avro (AB katkısı 1,774,150 milyon avro)
  • İl: Ülke genelinde
  • Durum: 2015’de tamamlandı