fbpx Çevre, Ulaşım, Enerji | AB Türkiye

Çevre, Ulaşım, Enerji

 Yerel yasaların AB çevre direktif ve yönetmeliklerine uyumlu hale getirilmesi birlik üyeliğine hazırlanma yolunda atılması gereken önemli bir adımdır. Türkiye’nin IPA kapsamında fonlanan anahtar projeleri mesela deniz ve karada emisyon kontrollerinin arttırılması  yoluyla büyük şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesi ve belediyelere su ve atıksu tesisleri sağlanarak evsel su denetiminin yaygınlaştırılması örneklerinde olduğu gibi gündelik hayatta vatandaşların yaşamlarını iyileştirmektedir. Taşımacılık alanında ise destek alan deniz ve kara taşımacılığı, sivil ulaşım ve demir yolu alt gruplarında faaliyet gösteren kamu kurumları yeniden yapılandırma yoluyla daha rekabetçi hale gelmiştir. Bunlara ek olarak Türkiye Demiryolları idaresine demiryolu ağının önemli kısımlarının, özellikle Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının Köseköy-Gebze kesitinin iyileştirilmesinde önemli finansal katkı sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin elektrik şebekesinin Avrupa genelindeki şebekeye entegrasyonunda destek sağlanmış, düzenleyici yasal çerçevenin AB standartları ve müktesebatına uygun olarak iyileştirilmesi sağlanmıştır.

PROJELER