fbpx İş çevresi | AB Türkiye

İş çevresi

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin rekabet gücünü artırma çabaları doğal olarak, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sektörüne odaklanmıştır. KOBİ'lerin karşılaştığı temel sorun sermayeye erişim olduğundan bazı projeler, moda ve tekstil sektöründe, destek verici ticari odalar ve iş parklarında ve özellikle de az gelişmiş alanlarda olduğu gibi KOBİ’lerin finansmana ulaşımlarını kolaylaştırmıştır. Buna ek olarak, kalite altyapısının yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının güçlendirilmesi yoluyla ticari faaliyeti desteklemek için önlemler alınmıştır. Ticaret odaları da aynı zamanda AB'deki muadilleriyle bağlantı kurmak ve AB'ye ilişkin konularda üyelerini bilgilendirmek için teşvik edildi.