fbpx Ceza Yargılama Sisteminin Etkililiğinin Arttırılması | AB Türkiye
the balance of justice

Ceza Yargılama Sisteminin Etkililiğinin Arttırılması

Arka plan

Her ne kadar insan hakları konusunda geçtiğimiz yıllarda önemli adımlar atılmış olsa da, ifade özgürlüğü hakkı, adil yargılanma hakkı ve özgürlük ve güvenlik hakkı gibi bazı alanlar hala endişe yaratmaktadır. Adli süreçlerdeki insan hakları ihlalleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhindeki kararlarının başlıca sebepleri arasındadır. Türkiye, insan hakları alanındaki taahhütlerinin uygulanması konusunda beklentileri karşılayamamıştır. Bu durumu düzeltmek için hakimleri, savcıları, polisi, adli tıpçıları ve savunma avukatlarını kapsayan cezai süreçlerdeki tüm aktörlerin insan hakları konusunda ve standartlarındaki bilgilerini geliştirmek için ilave eğitim almaları gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Dört ana unsurdan oluşan bu proje, AB’nin insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirmeyi ve ceza yargılaması sistemindeki verimlilik ve güveni güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yabancı uzmanlardan oluşan uzman ekipler, cezai süreçlerle ilgili üç pilot adliyede değerlendirmelerde bulunacaktır. Ekipler, yüksek teknoloji suçları, organize suçlar ve yolsuzluk ve terör suçları vakalarıyla ilgili mevzuat değişiklikleri konusunda tavsiyeler verecektir. Özel soruşturma yöntemleri, iletişim durdurma, arama, el koyma, gözaltına alma, tutuklama ve yargılama öncesi tutukluluk süreçleriyle ilgili iyileştirmeler konusunda önerilerde bulunmaları da beklenmektedir. Ayrıca hakimler, savcılar ve diğer yetkililer, AB ülkelerine insan hakları konusu çerçevesinde inceleme gezileri yapacaktır.

Hakimler ve yargıçlar için, hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) standartlarında geliştirilmesi için Adalet Akademisine de yardım edilecektir. Cezai konularda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve bunu sağlayacak ilgili yasa tasarılarının hazırlanması da bu projenin odakları arasındadır.

Ceza yargılaması sisteminde daha aktif bir rol oynamaları ve daha iyi AİHS standartları için, avukatlara da uygulamalı mahkeme becerileri ve insan hakları standartları konularında eğitim verilecektir.