fbpx Çocuklar için adalet sağlanması | AB Türkiye
Çocuklar için adalet sağlanması

Çocuklar için adalet sağlanması

Arka plan

2005 yılında, çocuk koruma kanunu yürürlüğe konulduğundan beri, Türkiye, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesinde gözle görülür ilerleme kaydetmiş, uluslararası standartlarla uyumunu büyük ölçüde artırmıştır.  

AB tarafından finanse edilen Önce Çocuklar projesinin  uygulanması sonucunda: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi projesinin ardından, Türkiye’de çocuk koruma sisteminde yer alan tüm kurumlar tarafından ıslahevlerindeki hizmetler ve adalet sürecinde çocukların uygun bir şekilde değerlendirilmeleri gibi yeni ihtiyaçlar belirlenmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, yargıyla karşı karşıya gelen çocukların haklarını, adil yargılanma hakkından yararlanmalarını sağlayarak garanti altına almaktır. Ayrıca, çocuk yargı sisteminde çalışan tüm profesyonellerin çocuk hakları konusunda ortak bir anlayışının olmasını da amaçlamıştır.

İlk olarak, çocukların karıştığı ceza davaları ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması için, merkezi düzeyde ve il düzeyinde eğitim programları düzenlenecektir.  Buna ek olarak, yargıyla karşı karşıya gelen çocuklar için koruyucu ve destekleyici önlemler geliştirilecektir. Çocuklarla ilgilenmekte uzmanlaşmış savcılıklardaki en iyi uygulamaların öğrenilmesi için bir AB ülkesine saha gezisi de düzenlenecektir.

İkinci kez mağdur olmalarını önlemek için şiddet mağduru çocuklarla ilgili yasal prosedürler, sadece bir kez ifadelerinin alınmasıyla, kapalı devre video konferansı kullanılmasıyla ve ağır ceza mahkemelerinde özel sorgu odalarının oluşturulmasıyla basitleştirilecektir.

Dahası, bir çocuğu özgürlüğünden mahrum etmenin ancak son çare olması için bir şartlı tahliye kontrol mekanizması geliştirilecektir.