fbpx Çok türlü taşımacılığın güçlendirilmesi | AB Türkiye
Çok türlü taşımacılığın güçlendirilmesi

Çok türlü taşımacılığın güçlendirilmesi

Arka plan

Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığının büyük çoğunluğu karayoluna dayanmaktadır. Hacmindeki sürekli artış yol altyapısı üzerinde bir yük oluşturmaktadır ve artık sürdürülebilir değildir. Çok türlü taşımacılığın -malların demiryolu, iç suyolu, deniz ve hava yoluyla kombine taşımacılığı-  desteklenmesi ağır yükleri demir ve deniz yoluna kaydırarak karayolu üzerindeki baskının hafifletilmesine yardımcı olacaktır. Genel sonuç, daha güvenli, daha çevre dostu ve ekonomik açıdan daha verimli olacaktır. Ancak, bunu başarmak için farklı taşıma şekillerini koordine edecek bir kamu kuruluşu gereklidir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, çok türlü taşımacılık oranının artırılmasına yönelik Türkiye için ileriye dönük bir strateji belirlenmesi ve Türkiye’yi üye devletler arasındaki çok türlü taşımacılık mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi ve bu anlamda Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KGM) kapasitesinin güçlendirilmesidir.

AB üyesi ülkelerdeki ilgili kurumlar ile Eşleştirme düzenlemeleri projenin merkezi bir bileşenidir. Karayolları Genel Müdürlüğü ve diğer önemli kurumlardan gelen personel, çok türlü taşımacılık sistemleri, lojistik merkezleri, limanlar ve demiryollarında en iyi uygulamalara sahip AB üyesi ülkelerde eğitim almış ve staj yapmıştır. Aynı zamanda, bu sistemleri yöneten politika ve hukuki çerçeveleri incelemiş ve araştırmışlardır. Üye ülkelerden gelen uzmanlar ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı merkez ve taşra çalışanları için eğitim seminerleri düzenlemişlerdir.

Üye ülkelerden gelen uzmanalar, çok türlü taşımacılıkta Türk yasaları ve AB yasalarını uyumlu hale getirmek adına bir yasal çerçeve oluşturmak için mevcut mevzuatı gözden geçirmiştir. Bunu, Türkiye'de ilgili kamu kurumları, ulaştırma sektörü dernekleri ve sivil toplum örgütleri ile atölye çalışmaları, seminerler ve yuvarlak masa toplantıları ve çalışma turları izlemiştir.

Aynı zamanda, çok türlü taşımacılık stratejisi belirlemek için ilgili paydaşlar (Denizcilik ve Türk Devlet Demiryolları Müsteşarlığı dahil), çeşitli sektörleri temsil eden taşımacılık dernekleri, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile atölyeler yapılmıştır. Odak nokta deniz ve kara (Ro-Ro) ile demiryolu ve karayolu (Ro-La) taşımacılığı, liman ve gümrük düzenlemeleri ve aynı zamanda yönetimi üzerindeydi.

 

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TAM RAKAMLAR

  • Bütçe: 1 milyon € (AB katkısı 950,000 milyon €)
  • İl: Ülke geneli
  • Durum: 2013 yılında tamamlandı