fbpx Çok Ülkeli IPA Programı | AB Türkiye
European countries flags on a blue sky

Çok Ülkeli IPA Programı

ÇOK ÜLKELİ PROGRAM (MCP), Bati Balkan ülkelerini ve Türkiye’yi*, sınır ötesi ve çok ülkeli desteğin, genişleme politikası çerçevesinde belirtilen siyasi önceliklere en çok katkı sağladığı alan ve sektörlerde desteklemektedir.

MCP, Ülke Strateji Belgelerinde belirtilen ulusal stratejilerle uyumludur ve koordinasyonu ve etkili yatay uygulama mekanizmalarını sağlayarak bunları bölgesel ve ulusal işbirliği yoluyla bütünleyip güçlendirir.

 

Map of MCP
* Bu isimlendirme, statüye bakılmaksızın yapılmıştır ve 1244 sayılı BMGKK ve Uluslararası Adalet Mahkemesi’nin, Kosova Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki hukuki görüşüyle uyumludur.

 

 

 

 

2014-2020 döneminde yapılan/yapılacak toplam AB yardımı – 2.9 milyar avro

Yardım, her biri yatay ve bölgesel programlamanın katma değerinin bir boyutunu sunan aşağıdaki dört eksen boyunca sağlanır:

  • A) Sektör politika ve reformlarına yatay destek;
  • B) Bölgesel yapılar ve ağlar;
  • C) Bölgesel yatırım desteği;
  • D) Bölgesel işbirliği

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/multi-beneficiary-programme_en