fbpx AB'nin Covid-19 (koronavirüs) hakkındaki açıklamaları | AB Türkiye
The EU's Response to COVID-19

AB'nin Covid-19 (koronavirüs) hakkındaki açıklamaları

12.03.2020 Per - 18:22

Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgınıyla mücadele çabalarını desteklemek için tüm cephelerde çalışıyor.

Bu çalışmalar arasında bilgi paylaşımı, ihtiyaç değerlendirmesi ve AB çapında tutarlı bir tutum ve karşılık oluşturmak adına Üye Devletlerle süren koordinasyon çabaları da yer alıyor. Bununla birlikte Komisyon araştırmalara fon sağlıyor , AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla destekler sunuyor ve salgını kaynağında ele alabilmek için de Çin'e acil tıbbi malzeme desteği veriyor.

Çin'de COVID-19'un patlak vermesinden bu yana Komisyon ne yapıyor?

1) Komisyon Sınır Ötesi Sağlık Tehdidi Kararı uyarınca AB düzeyinde Üye Devletlerle üç temel mekanizma yoluyla koordinasyon sağlamaktadır:

1.     Erken uyarı ve yanıt sistemi 

2.     Sağlık güvenlik komitesi 

3.     Sağlık güvenlik komitesi İletişimciler Ağı

Bu araçlar işbirliğini, hızlı bir bilgi alışverişini, hızlı bir izlemeyi ve hazır bulunuşluğun koordinasyonu ile COVID-19'a karşı uygulanacak tedbirlerin eşgüdümünü desteklemektedir.

2) Komisyon, başta ECDC-Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, EMA-Avrupa İlaç Ajansı ve EASA-Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı olmak üzere ilgili AB kuruluşlarının da desteğiyle şu hususlarda teknik yol göstericilik yapmaktadır: risk değerlendirme; teşhis için vaka tanımı ve şüpheli ve teyit edilmiş vakalarda uyumlu raporlama; sağlık kuruluşlarında enfeksiyonlarınönlenmesi ve kontrolü; yolculuğa çıkacaklar için tavsiyeler; tedavi ve aşı konusunda güncel bilgilendirme; uçaklarda temas takibi; giriş noktalarının yönetimi ve havacılık sektörü tavsiyeleri. 

Bununla birlikte AB tarafından fonlanan Üye Devletler Ortak Eylem Sağlıklı Kapıları (Joint Action Healthy Gateways) giriş noktalarında alınacak tedbirler konusunda; bir başka Ortak Eylem olan SHARP (Avrupa Birliği’nde kuvvetlendirilmiş uluslararası sağlık düzenlemeleri ve hazır bulunuşluk) da laboratuvarların hazırlıklı olmasıyla ilgili yol göstericilik yapmakta ve eğitimler vermektedir. 

3) Komisyon, AB Üyesi Devletlerin düzenlediği eve geri dönüş uçuşlarının nakliye masraflarını finanse etmenin yanı sıra Çin'e yardım sağlanması çalışmalarını da koordine ediyor.

4) Virüse karşı küresel düzeyde hazırlıklı olunması, virüsün önlenmesi ve kontrol altına alınması çalışmalarının arttırılması amacıyla farklı sektörlere 232 milyon Avro tutarında yeni fon sağlanacaktır:

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ye özellikle küresel hazırlıklı olma ve müdahale planı için 114 milyon Avro destek sağlanacaktır. Böylece sağlık sistemleri güçlü olmayan ve dayanıklılığın düşük olduğu ülkelerde halk sağlığı acil hazırlıklılık ve müdahale çalışmalarının arttırılması hedeflenmektedir. Bu fonun bir kısmı AB'nin bütçe yetkililerinin onayına tabidir.       

- 15 milyon Avro'nun hızlı teşhis ve epidemiyolojik sürveyans gibi tedbirlerin desteklenmesi amacıyla Senegal'deki Dakar Pastör Enstitüsü dahil, Afrika'ya tahsis edilmesi planlanmaktadır. 

- 100 milyon Avro acilen teşhis, tedavi ve önleme araştırmalarına aktarılacak, bunun 90 milyon Avro'luk kısmı AB ve eczacılık endüstrisi arasındaki bir ortaklık olan Innovative Medicines Initiative (Yenilikçi İlaç Girişimi) aracılığıyla aktarılacaktır. *

- 3 milyon Avro AB vatandaşlarının Wuhan, Çin'den ülkelerine dönmelerinin sağlanması amacıyla AB Sivil Koruma Mekanizmasına tahsis edilmiştir.  

AB COVID-19'un yayılmasının önlenmesine hazırlıklı mıdır? 

Üye Devletler Komisyon'u sürekli bilgilendirmekte ve hazırlıklılık seviyelerine ilişkin bilgi paylaşmaktadır. 

Ulusal yetkililerin verdiği bilgilere göre, AB'deki vakaların tedavisi ve AB içerisinde hastalığın daha fazla yayılmasının önlenmesine dönük müdahale tedbirleri bulunan ülkelerde hazırlıklı olma düzeyi genelde yüksektir. 

13 Şubat'ta düzenlenen olağanüstü EPSCO Sağlık Konseyi, COVID-19 salgınının yayılmasının sınırlandırılmasına dönük tedbirlerin koordine edilmesi ve geleceğe dönük hazırlıklı olma tedbirlerinin ele alınması amacıyla, tüm Üye Devletleri siyasi düzeyde bir araya getirmiştir. 

Bu toplantıda alınan Konsey Kararları çerçevesinde Komisyon'un takip etmekte olduğu başlıca faaliyetler arasında risk değerlendirme ve seyahat tavsiyelerine ilişkin rehber; salgının sonraki aşamaya geçmesi halinde hazırlık düzeyinin arttırılması; COVID-19'a hazırlıklı olma ve müdahale konusunda Üye Devletlerin desteklenmesi için mevcut fonların aktive dilmesi yer almaktadır.  Diğer önemli faaliyetler potansiyel koruyucu ekipman ihtiyacına dönük ortak satın alımların incelenmesi ve virüse, tespit edilmesine ve ekipman kullanımına vb. ilişkin AB genelinde uyumlu bilgilerin verilmesi için Sağlık Güvenlik Komitesi'ne verilen desteğin arttırılmasını kapsamaktadır.  

AB Çin'e destek olmak için ne yapıyor?

Avrupa Komisyonu, AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Çin'e acil tıbbi malzeme sevkiyatını koordine ediyor. 

21 Şubat itibariyle, Çin'e Fransa, Almanya, İtalya, Letonya ve Estonya tarafından 30.5 tonu aşkın kişisel koruyucu ekipman sağlanmıştır. Nakliye masrafları eş-finansman yoluyla AB Sivil Koruma Mekanizması tarafından desteklenmiştir.

• İlk 12 ton, Ocak sonunda Fransa ve Almanya'dan gerçekleştirilen ilk geri dönüş seferleri kapsamında, ilk acil yardım adımı şeklinde ulaştırılmıştır.

• 14 Şubat'ta İtalya, Pekin'de Çin Kızılhaç'ına 1.5 ton koruyucu önlük ve maske göndermiştir. 

• 19 Şubat'ta Fransa Wuhan'a içinde 20 ton cerrahi maske, eldiven, termometre ve dezenfektan bulunan bir uçak yollamıştır. Bu kargo aynı zamanda Letonya ve Estonya'dan gönderilen malzemeleri de içermiştir. 

• 23 Şubat'ta bir Avusturya uçağı içinde maske, eldiven, koruyucu kıyafet ve dezenfektandan oluşan koruyucu ekipmanlarla Viyana'dan yola çıkmıştır. 

Komisyon Çin'e ilave destekte bulunmaya hazırdır.

Avrupa Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi yakın dönemde Çin'e gönderilebilecek kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili potansiyel katkıları tespit etmek üzere Üye Devletlerle temasta olmaya devam etmektedir. 

Avrupa'da COVID-19 ile ilgili halk sağlığı riski nasıl değerlendirilmektedir?

Hastalığı salgın istihbarat faaliyetleri yoluyla izleyen Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB Üye Devletlerine ve Avrupa Komisyonu'na müdahale faaliyetlerinde yol göstermek için risk değerlendirmesi sunmaktadır. Salgının değerlendirilebilmesi için ECDC Avrupa Komisyonu, AB'ye Üye Devletlerdeki halk sağlığı yetkilileri, Çin ve diğer ülkelerin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli temas halindedir. ECDC aynı zamanda AB vatandaşları için günlük özetlerve risk değerlendirmeleri yayımlamaktadır.