fbpx Dezenformasyonla mücadele | AB Türkiye
Fighting disinformation

Dezenformasyonla mücadele

31.03.2020 Sa - 13:44

KOVID-19’la ilgili olanlar da dahil olmak üzere sağlık alanında yanlış ve yanıltıcı bilgiler her geçen gün yaygınlaşıyor. KOVID-19 salgınıyla ilgili güncel bilgilere ulaşabilmek için yetkili kaynaklardan bilgi edinilmesi büyük önem taşıyor.

Bu nedenle yetkili kamu sağlık kurumları ile Avrupa Hastalık Önleme ve KontrolMerkezi (ECDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi ilgili AB ve uluslararası örgütler tarafından yapılan bilgilendirme ve tavsiyeleri takip etmenizi öneririz. Büyük katkıyı da kaynağı belli olmayan yerlerden gelen doğrulanmamış bilgileri paylaşmayarak yapabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu olarak online platformlarla yakın temas sağlayarak dezenformasyon faaliyetlerinin önlenmesine yardımcı oluyoruz. Bu platformları yetkili kurumlar tarafından sağlanan verileri paylaşmaya, hatalı veya yanıltıcı olarak teyit edilmiş içerikleri ve yasadışı olan veya fiziki zarar yol açabilecek içerikleri kaldırmaya teşvik ediyoruz.

Gerçekleri uydurulmuş bilgilerden ayırmak

Okuduğunuz bazı şeylerin doğruluğu hakkında şüpheye mi kapılıyorsunuz? İşte gerçekler:

schengen

Koronavirüs krizi Schengen Alanının çökeceği anlamına gelmez. Aksine bu sayede Schengen’in Avrupa ekonomisi ve yaşam tarzı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Mevcut istisnai koşullarda bir çok Üye Devlet kronavirüsünün yayılma hızını yavaşlatmak üzere geçici sınır kontrolleri başlattı ancak Komisyon AB genelindeki tedarik zincirlerinin, mal akışı ve temel hizmet sunumunun günün 24 saati devam etmesini sağlamaktadır. “Yeşil güzergahların”hayata geçirilmesi tüm kara nakliye vasıtalarının Schengen sınırlarından 15 dakika içerisinde geçmesine imkan verecektir. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

mobile

Herhangi bir mobil verinin toplanması halinde yurttaşların mahremiyeti ve veri koruma haklarına tam anlamıyla saygı gösterilecektir. Komisyon, virüsün yayılma şekillerinin analiz edilmesine yardımcı olmak üzere, telekom firmalarından anonim ve toplu mobil metaverileri istemiştir. Bu veri korumanın uygulanmadığı anlamına gelmez zira bu veriler münferit kullanıcıların takibi ya da izlenmesini sağlamaz. Elde edilen bulgular Üye Devletlerle paylaşılacaktır. Bu proje AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü ve e-Gizlilik mevzuatına tam anlamıyla uygun olacaktır ve yurttaşların münferit veri grupları tespit edilmeyecektir.

law

AB ve Üye Devletleri birbirleriyle eşgüdüm içerisinde farklı konulara bakıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında ülke düzeyinde kanun çıkarma yetkisi tamamen ilgili Üye Devletin uhdesindedir – Komisyon, sağlık gibi alanlarda ulusal mevzuata ve kararlara müdahale etme hakkına sahip değildir. Öte yandan AB, Üye Devletlerle birlikte krizle baş edilebilmesi için, Avrupa politikalarının ve hızlı, koordineli pan-Avrupa girişimlerinin tasarlanmasını sağlayabilir. Örnek vermek gerekirse, tecrit ve ülkenin sınırlarını kapatma kararı ulusal düzeyde alınırken, aşı, yeni tedavi ve tanı testleri bulunması için AB fonlarından 140 milyon Avro hareket geçirilmesi kararı AB düzeyinde alınmaktadır.

virus

Göçmenler Avrupa’ya KOVİD-19 getirmiyor. Korona virüs belirli bir nüfus ya da grup tarafından taşınmıyor, insanların hapşırma, öksürme ya da nefes verme sırasında çevreye saçtıkları zerreciklerle hastalığı taşıyan bir kişiden diğerine bulaşıyor. Virüsün göçmenler ya da belirli bir etnik grup tarafından kasıtlı olarak taşındığına dair haberlerin hiçbir bilimsel temeli bulunmamaktadır. Aslında, KOVİD-19 küresel dayanışma gerektiren küresel bir krizdir.