fbpx Daha iyi çalışan kadın sığınakları için dev işbirliği | AB Türkiye
Daha iyi çalışan kadın sığınakları için dev işbirlik projesi

Daha iyi çalışan kadın sığınakları için dev işbirliği

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Proje, 2016 yılında on dokuzuncusu düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın bileşeni olan 25 kadın örgütünün kapasitelerinin artmasına destek olmak, Türkiye ve Avrupa’da kadına yönelik şiddet alanında çalışan bağımsız kadın örgütleri arasında iyi örnek uygulamaları hakkında deneyim paylaşımını artırmak, merkezi ve yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığını artırmak, şiddete maruz kalan kadın ve çocukların uzun vadeli, nitelikli ve bütüncül bir destek almasını ve bu tür bir destek modelinin yaygınlaşmasını sağlamak için sığınma evleri ve danışma merkezleri arasındaki iletişimi güçlendirmek hedefleriyle yürütülüyor.


Proje kapsamında, Türkiye’de kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri, belediye ve kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı 18. ve 19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı ve Kurultay bileşenlerinin katıldığı 18. ve 19. Ara Kurultay’lar; psikologlar, sosyal çalışmacılar ve kadın örgütlerinin gönüllülerine yönelik atölyeler; “2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları” başlıklı uluslararası konferans düzenlendi. Kurultay ve bileşenlerinin çalışmalarının yer aldığıwww.siginaksizbirdunya.org web sitesi hazırlandı. Çeşitli illerde belediyeler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM), emniyet müdürlükleri vb. kadına yönelik şiddetle ilgili kamu kurumları ile görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu yayınlandı ve dağıtımı yapıldı. Berlin’de 18. WAVE Konferansı’na katılındı ve burada saha ziyaretleri yapıldı.

Ayrıca daha sonra burada yapılan görüşmeler ve daha sonra İsveç ve Avusturya’da kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri, danışma merkezleri ve sığınaklara yapılacak ziyaretlerle bir “İyi Örnekler Rehberi” hazırlanacak, basımı ve Türkiye’deki ilgili kurumlara dağıtımı gerçekleştirilecek. Sığınak ve danışma merkezlerinin nasıl olması gerektiğine dair bir broşür hazırlanacak, basımı ve dağıtımı yapılacak.  Ankara’da avukatlara yönelik bir atölye çalışması düzenlenecek. Uluslararası Konferansın e-kitabı ve kısa videosu hazırlanacak ve mail ile duyuru ve dağıtımı yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve belediyelerle görüşmeler gerçekleştirilecek. 

AB Sivil Düşün Programı’nın finansal desteği, çalışmaları yürüten deneyimli insan kaynağının sürekliliğini sağladı; 19 yıldır düzenlenen Sığınaklar Kurultayı ve ara kurultayların iki yıllık finansmanını sağlayarak, Türkiye’de bu alanda yapılan en geniş kapsamlı buluşmalardan biri olan Kurultaylara kadın örgütleri, belediye ve kamu kurumları çalışanlarının en geniş düzeyde katılımına imkân sağladı; Mor Çatı da dâhil olmak üzere Kurultay’ın bileşeni olan 25 kadın örgütünün gönüllüleri, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, avukatlar gibi meslek elemanlarının desteklenmesini, dolayısıyla şiddete maruz kalan kadın ve çocukların sürekli ve nitelikli destek alabilmelerini mümkün kıldı. Avrupa ve Türkiye’deki iyi örnek uygulama örneklerinin derleneceği ve ilgililere ulaştırılacağı rehber de, sığınak ve danışma merkezi çalışması yapmak isteyen kişi ve kurumlara yol gösterecek önemli bir kaynak olarak projenin önemli bir katkısı olacak. 

Proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar :

18. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı, 25-27 Nisan 2015, Muş 
Gönüllü Atölyesi, 30-31 Mayıs 2015, İstanbul

18. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 14-16 Kasım 2015, Ankara 
Gönüllü Atölyesi, 5-6 Aralık 2015, İstanbul 

Uluslararası Konferans: 2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları, 26-27 Şubat 2016, İstanbul

Danışma Merkezleri ve Sığınaklarda Bulunan Sosyal Çalışmacılar Arası Paylaşım ve Değerlendirme Atölyesi, 14-15 Mayıs 2016, Muş
19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı, 28-30 Mayıs 2016, Bodrum 

Devlet Kurumlarında ve Dayanışma Merkezlerinde Çalışan Psikologlara Yönelik Bilgi ve Deneyim Paylaşım Atölyesi, 1-2 Ekim 2016, İstanbul

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 14-17 Ekim 2016, Adana

18. WAVE Konferansı’na katılım ve saha ziyareti, 19-21 Ekim 2016, Berlin

Kurultay Bileşenleri Gönüllü Atölyesi, 5-6 Kasım 2016, İstanbul

Belediye ve kamu kurumlarına yapılan ziyaretler, 2015-2016

Gerçekleştirilecek aktiviteler:

Avukatlara yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı atölyesi, Ankara

KSGM, KEFEK ve belediyelerle görüşmeler

İsveç ve Avusturya’da kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri, danışma merkezleri ve sığınaklara yapılacak ziyaretler

Proje Kapsamında Yayınlanacak Kitap ve Broşürler:

Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu, Mart 2016.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İyi Örnekler Rehberi

Sığınak ve Danışma Merkezleri Nasıl Olmalı? Broşürü

“2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları Konferansı” e-kitabı.

“Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezi Kurultayı’nın güçlendirilmesi ve Avrupa ve Türkiye’deki kadın örgütleri arasında ev içi şiddete ilişkin iyi deneyimlerin paylaşılması” Projesi 

Proje Ortakları: Muş Kadın Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı (Ankara)

Proje Süresi: Ocak 2015-Nisan 2017, 28 ay 

Aktivitelerin gerçekleştiği ülkeler: Türkiye, İsveç, Avusturya