fbpx Delegasyonda Çalışın | AB Türkiye
image

Delegasyonda Çalışın

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (Delegasyon), sadece uzmanlar (siyaset, ticaret, proje yönetimi, vb.) için değil, aynı zamanda İdari İşlemler, İnsan Kaynakları ve Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle bağlantılı alanlarda çalışan profesyoneller için de çeşitli kariyer fırsatları sunan ilgi çekici, dinamik ve çok kültürlü bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Delegasyon, ırk veya etnik köken, dini inanç, engellilik durumu, yaş, cinsel yönelim ve cinsiyet konusunda akılcı yaklaşıma sahip bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Delegasyonun politikası, tüm çalışanların tam potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlayacak bir iş ahlakını mümkün kılan en iyi uygulama modeli üzerine kuruludur. Bu kapsamda Delegasyon, eşit fırsat politikası uygulamakta, seçme ve işe alma süreçlerinde herhangi bir ayrımcılığın olmaması için büyük özen göstermekte ve hiçbir çalışanın veya iş başvuru sahibinin, cinsiyet, medeni durum, çocuklu olup olmadığı, yas, cinsel yönelim, engellilik durumu, etnik köken, ten rengi, milliyet/vatandaşlık veya dini inanç dolayısıyla eşit olmayan bir muameleye maruz kalmamaması için gerekli önlemleri almaktadır.

Avrupa Birliği Delegasyonu’ndaki iş fırsatları için ilgilendiğiniz alanla bağlantılı olarak aşağıdaki web sitesine danışabilirsiniz.

Delegasyon, posta, e-posta veya faks yoluyla gönderilen, istenmeyen/beklenmeyen başvuruları dikkate almamaktadır. Bu tür başvurular işleme konmayacak ve şahsa geri dönüş yapılmayacaktır. Sadece yayınlanmış açık pozisyonlar için yapılan başvurular dikkate alınacaktır.

Başvuru sayısının yoğunluğu sebebiyle ancak kısa listeye alınan adaylar seçim süreci konusunda bilgilendirilecektir.