two hands shaking in front of the EU flag

Delegasyonun İdari İşleyişi

AB Delegasyonunun İdari İşleyişi için Satın Alım - İdari ihaleler

AB Delegasyonu ekonomik aktörlerle (kişiler, şirketler veya diğer tüzel kişiler) sözleşme imzalarken tam satın alım kurallarına uymalıdır. Bir sözleşmenin yapılması yalnızca bir ihale sürecinin başarıyla tamamlanması sonrasında mümkündür.

Zorunlu ihale usulleri aşağıdaki bağlantılarda tanımlanan AB Mali Tüzüğü’ne uygundur:
İhaleler için Açık İhale Usulü Çağrısı, İhaleler için Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Çağrısı ve Düşük ve Orta Değerli Sözleşmeler için Pazarlık Usulü.

Mevcut Teklif Çağrısını ve ihalelerin sonuçlandırılma durumunu ilgili sayfalarda kontrol edebilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen ihaleler ile ilgili tüm soru ve talepler DELEGATION-TURKEY-ADMIN-TENDERS@eeas.europa.eu adresine gönderilmelidir.

Faydalı Dokümanlar