two hands shaking in front of the EU flag

Delegasyonun İdari İşleyişi

Dikkat

AB Delegasyonu, kısa süre önce Delegasyon kaynaklı olduğu iddia edilen satın alma konulu e-postaların gönderildiğini öğrenmiştir.

Bu e-postalar, AB Delegasyonu ile satın alma sözleşmeleri yapmak üzere seçildiklerini yüklenicilere bildirmekte ve şirketlerin AB Delegasyonu ile işbirliğini devam ettirebilmeleri amacıyla sözde sözleşmeler için para yatırmalarını talep etmektedir.

Bu e-postaların ve ilettikleri sözde mesajların AB Delegasyonu ve çalışanlarıyla hiç bir şekilde ilişkisi yoktur.

AB Delegasyonunun satın alma süreci tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup prosedürlerimiz tüm potansiyel yüklenicilere açık olan internet sitemiz vasıtasıyla duyurulmaktadır.

AB Delegasyonunun İdari İşleyişi için Satın Alım - İdari ihaleler

AB Delegasyonu ekonomik aktörlerle (kişiler, şirketler veya diğer tüzel kişiler) sözleşme imzalarken tam satın alım kurallarına uymalıdır. Bir sözleşmenin yapılması yalnızca bir ihale sürecinin başarıyla tamamlanması sonrasında mümkündür.

Zorunlu ihale usulleri aşağıdaki bağlantılarda tanımlanan AB Mali Tüzüğü’ne uygundur:
İhaleler için Açık İhale Usulü Çağrısı, İhaleler için Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Çağrısı ve Düşük ve Orta Değerli Sözleşmeler için Pazarlık Usulü.

Mevcut Teklif Çağrısını ve ihalelerin sonuçlandırılma durumunu ilgili sayfalarda kontrol edebilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen ihaleler ile ilgili tüm soru ve talepler DELEGATION-TURKEY-ADMIN-TENDERS@eeas.europa.eu adresine gönderilmelidir.

Faydalı Dokümanlar