fbpx Denizcilik eğitim ve öğretimin geliştirilmesi | AB Türkiye
Ziya Kalkavan Vocational and Technical High School

Denizcilik eğitim ve öğretimin geliştirilmesi

Arka plan

Denizcilikle alakalı kazaların yaklaşık %80’inin insan kaynaklı hatalardan meydana geliyor olması, gemicilere eğitim ve öğretim verilmesinin önemini göstermektedir.  Yoğun uluslararası deniz trafiğine sahip bir boğaz olan İstanbul Boğazının bulunduğu Türkiye de denizcilik kazalarından zarar görmektedir. Bu kazalar çoğunlukla gemicilerin teknik bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak kalifiye eğitmenlerin eksikliği, eğitim süreciyle ilgili idari kontrollerin olmayışı ve eğitimde uluslararası standartlara uyulmaması sebepleriyle gemicilerin eğitim ve öğretimleri kısıtlanmıştır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı; gemicilerin eğitim, öğretim ve sertifikasyonlarını pekiştirerek Türkiye’deki denizcilik güvenliğini artırmaktır. Bu amaca uzun vadeli eğitim stratejisi, Türkiye’deki yasaların AB gereklilikleriyle uyumlu hale gelmesi ve eğitmen havuzunun oluşturulmasıyla ulaşılması planlanmıştır.    Denizcilik Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu yönetimindeki proje, beş faaliyetten oluşmuştur.

Birincisi, Türkiye’deki denizcilik eğitimi ve öğrenimi (DEÖ) ile ilgili mevcut durumun detaylı bir analizinin yapılmasıdır. Bu analiz; DEÖ personelinin, yasal çerçevenin ve fiziksel (sınav merkezleri, gemici veri tabanı vb.) ve organizasyonel (kamu kurumlarının işleyişi, sınav prosedürleri vb.) yapıların değerlendirilmesinden oluşmuştur. Sonrasında, yukarıdaki analizde belirlenmiş eksikliklerin giderilmesi için Türkiye’yi, AB ve uluslararası standartlarla tam uyumlu hale getirecek 5 yıllık bir strateji geliştirilmiştir.

Üye devletlerden birinin uzmanlarının yardımlarıyla Türkiye’deki yasalar, uluslararası kurallar ve sözleşmelerle (en önemlisi Gemicilerin Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme olmak üzere) ve de AB gereklilikleriyle uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca, 2014-15 akademik yılında uygulanmak üzere model müfredatlar oluşturulmuştur.

Başka bir faaliyet, denizcilik sektöründe yer alan eğitim kurumlarındaki, kamusal kurumlardaki ve diğer kurumlardaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini içermiştir. Bu inceleme baz alınarak, yeni ve mevcut DEÖ eğitmenleri için kursu başarıyla tamamlayanların sertifika aldıkları bir eğitim programı geliştirilmiştir.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • BÜTÇE: 1.3 m avro (AB Katkısı 1.235 m avro)
  • BÖLGE : Tüm Türkiye
  • DURUM: 2013 Tamamlandı