fbpx DİHAA | AB Türkiye
vibrant civil society

DİHAA

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan mali destek vermektedir.

DİHAA, Türkiye’de; ifade özgürlüğü ve bağımsız basına, insan hakları savunucularının güçlendirilmesine, yargıya daha iyi erişime, işkence ve cezasız kalmaya karşı mücadeleye, kültürel çeşitlilik, azınlık hakları, insan hakları, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTI, Roman vatandaşlar ve gençlik konularının korunması ve saygı gösterilmesine yönelik projeleri finanse etmiştir. DİHAA, yeterli şekilde temsil edilmeyen grupların ulusal düzeydeki diyalog ve karar alma çalışmalarına katılmaları için yerel düzeyde güçlendirilmelerine yardımcı olmuştur. DİHAA günümüze kadar, Türkiye’de 150’den fazla projeye, toplam yaklaşık 30 milyon Avro tutarında finansman sağlamıştır. Halihazırda 40’tan fazla proje devam etmektedir.