vibrant civil society

DİHAA

Diyarbakır Barosu, Daha Adil Bir Gelecek İçin; Cezasızlıkla Mücadelede Avukatın Rolünün Güçlendirilmesi ve Mağdurun Bilgilendirilmesi adlı 3 ayrı proje yürütmektedir. Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamındaki projeler Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da yürütülmektedir. Bu proje, Türkiye’nin Güneydoğusunda geçmiş yıllarda yaşanan insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasıyla mücadele edilmesi, hesap verebilirliğin teşvik edilmesi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması suretiyle sosyal adaletin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Proje, avukatların kapasitesini güçlendirecek, mağdur ailelerini adaletin sağlanması konusunda güçlü kılacak ve geçmiş yıllarda yaşanan zulümlerle ilgilenen ana paydaşların farkındalığını artıracaktır. Proje 18 ay boyunca devam edecek olup toplam bütçesi 164.330,60 Avro’dur (AB katkısı 150.000 Avro).

Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen http://www.diyarbakirbarosu.org.tr adresini ziyaret ediniz.