fbpx 10 Ekim 2020, İdam Cezasına Karşı Dünya Günü münasebetiyle Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Tarafından Yayımlanan Ortak Bildiri | AB Türkiye
World Day against the Death Penalty, 10 October 2020: Joint Declaration by the High Representative of the European Union and the Secretary General of the Council of Europe

10 Ekim 2020, İdam Cezasına Karşı Dünya Günü münasebetiyle Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Tarafından Yayımlanan Ortak Bildiri

09.10.2020 Cu - 14:56

Bugün, İdam Cezasına Karşı Avrupa ve Dünya Günü’nde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi her koşulda idam cezasının uygulanmasına karşı olduklarını bir kez daha teyit eder ve idam cezasının tüm dünyada kaldırılması çağrısında bulunur.

İdam cezasının dünya genelinde kaldırılması yönündeki eğilimi de teyit eden, cezanın infazındaki süregelen azalmayı memnuniyetle karşılıyoruz. 2019'da, birbirini izleyen iki yıl boyunca, dünyada sadece 20 ülkede infaz gerçekleştirildi. Bu tarihi bir düşüş olmakla birlikte, 20 ülke yine de çok fazladır. O sebepten dolayı, bu vesileyle, Birleşmiş Milletlerin tüm Üyelerini, Aralık 2020'de BM Genel Kurulunun 75. oturumda alınan İdam Cezasının Kullanılmasına İlişkin Moratoryum Kararı'nı desteklemeye çağırıyoruz.

İdam Cezasına Karşı Dünya Koalisyonu bu yılı etkili hukuki temsil hakkına adadı. Bu temel hakkın ihlali toplumun, deneyimli avukat karşılayamayan ya da hukuk sisteme aşina olmayan en savunmasız üyelerini orantısız bir şekilde etkilemektedir. Adalet sistemlerinin, gerektiğinde hatasız yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri de dâhil olmak üzere, etkin bir savunmanın hazırlanması için kaynak sağlaması son derece önemlidir.

Failler suç fillerinden sorumlu tutulmalı ve cezalandırılmalıdır. Ancak idam cezasını yasaklayan ülkelerin deneyimi idam cezasının şiddet içeren suçlara karşı caydırıcı olmadığı ya da daha güvenli bir topluma katkıda bulunmadığını göstermiştir. Aksine ceza olarak öldürme anlamsız bir şiddet sarmalının sürmesine neden olmaktadır.

İdam cezasının kaldırılmasına yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili Protokolleri ve Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşmenin İkinci İhtiyari Protokolünü henüz kabul etmemiş olan Avrupa Konseyine Üye Devletlere bir an evvel bu adımı atmaları çağrısında bulunuyoruz.  Avrupa Konseyi ve AB, infazları uygulayan tek Avrupa Ülkesi olan Belarus’a, idam cezasını kaldırmasını ve bu zalimane ve insanlık dışı uygulamayı tamamen bırakmış bulunan büyük çoğunluktaki ülkelere katılmasını bir kez daha ısrarla tavsiye eder.  Ayrıca idam cezasını henüz yasaklamamış olan Avrupa Konseyi gözlemci Devletlerine de idam cezasını yasaklamaları yolunda engel teşkil eden hususlara ilişkin açık bir tartışma ortamı yaratmaları çağrısında bulunur.

İdam cezası dahil, işkence ve/ya diğer zalimane, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezalandırmada kullanılan araçların ticaretine ilişkin Tavsiye Kararının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmesini bekliyoruz.  Ayrıca tüm ülkeleri, işkence ve idam cezasına karşı küresel işbirliğinin muazzam bir örneği olan İşkencesiz Ticaret Küresel İttifakına katılmaya ve işkencesiz ticaret alanında ortak uluslararası standartlar geliştirilmesine dönük çabaları hızlandırmaya davet ediyoruz.