Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the occasion of the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists - 2 November 2018

2 Kasım 2018 Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü münasebetiyle Yüksek Temsilci Federica Mogherini tarafından Avrupa Birliği adına yapılan açıklama

31.10.2018 Çar - 15:14

31/10/2018

Demokrasi özgür, çeşitli ve bağımsız medya olmaksızın var olamaz. Dünyanın her yerinde gazeteciler ve medya aktörleri eylemlerinden ötürü devletler, hükümet görevlileri, kurumlar ve genel olarak toplumdan hesap sorar. Bununla birlikte çok sayıda gazeteci salt mesleğini icra etmekten dolayı tehdit ve saldırılara maruz kalırken, diğer yandan bu saldırıların failleri çoğu zaman tam anlamıyla cezasızlıktan faydalanmaktadır.

BM Genel Kurulu'nun 68/163 sayılı kararıyla Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü ilan edilen bu günde, dünya çapında mesleğini icra ederken hayatını kaybeden ve saldırılara maruz kalan gazetecileri saygıyla anıyoruz. Aynı zamanda artık soruşturmaları yürütemeyen meslektaşlarının görevini devralan cesur gazetecileri de yine takdirle anıyoruz.

AB'de araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia ve Jan Kuciak'a karşı düzenlenen suikastler, bu risklerin dünyanın her yerinde görülebildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu menfur suçlar, İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında olduğu gibi, kapsamlı bir şekilde soruşturulmalı ve kovuşturulmalıdır. Suudi Arabistan'a kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma için işbirliğinde bulunması isteğimizi ve beklentimizi ilettik, ayrıca Kaşıkçı'nın ölümüne dair koşulların açıklığa kavuşturulması ve sorumlu olanlardan tam olarak hesap sorulması noktasında da ısrarcıyız.

Birçok ülkede, çalışmalarına gölge düşürmek ve gücünü zayıflatmak amacıyla çoğu zaman fark gözetmeksizin basının itibarını sorgulanır hale getirmek suretiyle, özgür gazetecilik alanını yıpratma ve daraltma eğilimi olduğunu endişeyle gözlemliyoruz. Gazeteciler hem çevrim içi hem de çevrim dışı olmak üzere, taciz, siyasi baskı, sansür ya da zulüm korkusu yaşamaksızın güvenlik ve emniyet içerisinde çalışabilecekleri bir ortama ihtiyaç duyarlar. Görevlerini tamamen bağımsız şekilde yerine getirebilmeleri için sağlam bir hukuk sistemi dünyanın dört bir yanında basın kuruluşlarını ve gazetecileri korumalıdır. Yanlış bilgilendirmenin yükselişte olduğu bir zamanda, tüm yurttaşların yararı ve menfaatine olacak şekilde doğru gazetecilik yapabilmelerini sağlamak üzere gazetecilerin güvenliği güvence altına alınmalıdır.           

AB, gazetecilik kalitesinin, bilgiye erişimin ve ifade özgürlüğünün arttırılmasına dönük ilgili tüm dış politika unsurlarını ve mali araçları kullanmayı sürdürecektir. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezini (ECPMF) finanse etmeye ve İnsan Hakları Savunucuları Destek programları aracılığıyla hedefe yönelik koruma sağlamaya devam edecektir.  

Avrupa Birliği içerisinde ve dışındaki tüm devletlerin, gazetecilere yönelik tehditleri ciddiye almak ve saldırıları titizle soruşturmak suretiyle, elverişli hukuki koşulları yaratarak ifade özgürlüğünü ve gazetecilerin güvenliğini koruma yükümlülüklerini yerine getirme görevi bulunmaktadır. Herkesin tüm aktörleri harekete geçirerek ve BM Gazetecilerin Güvenliği ve Cezasızlık Sorunu Eylem Planı uyarınca ulusal güvenlik mekanizmaları oluşturarak önleyici tedbirleri güçlendirmelerini bekliyoruz.      

Özgür gazetecilik özgür toplumların belkemiğidir: zayıflatılması kendi özgürlüğümüzü zayıflatmak anlamına gelir.